IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

Kála čakra - Soul University Intensive

Kála čakra – Kolo času

7 měsíční intenzivní kurz

Znalosti, sádhana, iniciace

K osvícení dojde jedině skrze kála čakru. Kdo vyhraje v duchovnosti, kdo vyhraje kála čakru, může jít v čase dopředu a zpět. Kála čakra je vysoce silná. Vaše duše ji potřebuje. Když chce vaše duše zažít osvícení, potřebujete energii kála čakry.

Šrí Káléšvara

Kála čakra – Hodiny vaší duše

Jak rychle čas plyne! Čas je relativní. Nadčasově krásný. Nyní je čas. Využijte čas. Čas pracuje pro mě. Čas pracuje proti mně. Co je čas pro vás?

Čas má neuvěřitelný duchovní rozměr, který můžete použít pro rozvoj své duše. Každé stvoření v tomto světě podléhá kála čakře – je vytvořeno, a když vyprší čas, je zničeno. Klíčová věta buddhismu zní: „Všechno je pomíjivé.” A tak během času zažíváme krásné věci i věci, které zas tak krásné nejsou – a pak zase všechno pomine. Co stojí za tímto lineárním prožíváním času? Existuje jiný rozměr konceptu času? A jak můžeme překonat je omezení?

Když Buddha spatřil utrpení světa, probudil se jeho soucit. Při hledání příčiny lidského trápení, pomíjivosti života, objevil kála čakru. Objevil, že kála čakra zapisuje všechny naše karmy a pak je v určeném čase přehrává. Kála znamená „čas” a zároveň „jed”. Skrze kála čakru zažíváme své karmy. Můžeme však jít v kála čakře dopředu a zpět a nepříznivé působení našich karem rozpustit. Šrí Káléšvara říkal, že schopnost cestovat duší a pohybovat se v kála čakře dopředu a zpět je známkou skutečného osvícení. Ovládnutí kála čakry je klíčem k osvícení.

V tomto intenzivním Soul University programu budete iniciováni do manter a jantry kála čakry, které potřebujete k tomu, abyste mohli aktivovat svou kála čakru a použít ji pro rozvoj své duše.

Poznejte krásu kála čakry a její užitečnost pro váš život.

Šrí Káléšvara

Co díky meditačnímu procesu kála čakry zažijete?

Naučíte se jantru, mantry a léčivé techniky ze systému kála čakry podle Šrí Káléšvary.

Můžete…

  • se sami uzdravit z utrpěného zlomeného srdce.
  • pozitivním způsobem přepnout svou bolest.
  • dosáhnout kontroly nad svou myslí.
  • zažít zdroj svého bytí, lůno skutečné Božské Matky.
  • získat přístup ke svému čistému vědomí a ke svému vnitřnímu zdroji moudrosti a znalostí.
  • v sobě vytvořit vysokou pozitivní energii a vybudovat ochranné kruhy.
  • ve svém životě zažívat hojnost, radost a lehkost.
  • zažít osvícení.
  • rozvinout přirozené léčivé schopnosti pro pomoc druhým lidem.

Kála čakra – 7měsíční intenzivní program

Délka
Do Kála čakra procesu budete iniciováni a provázeni jím v rámci procesové skupiny v časovém rámci 7 měsíců.

Zkušené vedení
Toto rozsáhlé vědění doporučujeme získat od zkušeného učitele v tradici Šrí Káléšvary. Energetická transmise (šaktipat) od učitele směrem ke studentovi a osobní individuální doprovod během meditační praxe je pro úspěch v procesu mimořádně cennou záležitostí.

Doprovod & iniciace ve skupině
Díky zkušenému doprovodu učitele a také díky společné meditaci (sádhaně) vznikne mimořádně silné energetické pole, které bude všechny účastníky podporovat a nést. Energie skupiny a možnost sdílení vytvoří chráněný rámec pro váš proces.

Předpoklady
Pro účast na tomto programu je vyžadováno dokončení níže uvedených procesů:

Proces pěti elementů

Proces čakry lůna

Termín

Brno

Kála čakra proces s Tatyannou

MODUL I: Víkend 14./15.5. 2022 MODUL II: Termín dle domluvy.
Kde: Káléšvarovo centrum Brno & Zahrada U Řeky
Forma: Tatyanna s námi bude přítomná skrze zoom a my podle jejích instrukcí a s její energetickou dálkovou podporou budeme společně procházet iniciačním procesem ve Šrí Káléšvarově centru. Program poběží v angličtině s překladem do českého jazyka.

Přihlášení ZDE O Tatyanně

Během času sádhany budete podporováni dálkovými transmisemi od novolunních a úplňkových púdží v Einhausenu.

Při účasti minimálně 9 až maximálně 12 účastníků, rádi nabídneme tento program i ve vaší lokalitě. V případě zájmu nás kontaktujte na info@kaleshwar.cz.

Prohlášení o zodpovědnosti

Prohlášení o zodpovědnosti

Duchovní cvičení, která jsou v rámci programů Kaleshwar e.V. představována, nenahrazují lékařskou diagnózu nebo návštěvu u lékaře, psychologa či psychoterapeuta. Lektoři a spolupracující osoby nepřejímají zodpovědnost za jakékoli následky, které by se mohly objevit v souvislosti s používáním meditačních cvičení a technik uvedených v kurzu.

Důležité upozornění!

Při těžkých fyzických nebo psychických onemocněních je účast možná jen po domluvě s Vaším ošetřujícím lékařem. Konzultace s lékařem je zásadní zejména tehdy, pokud užíváte psychoaktivní substance nebo se u Vás objevuje nebo objevovalo sebeohrožující chování nebo chování ohrožující jiné.

Svým přihlášením potvrzujete, že jste toto doporučení vzali na vědomí.

Pošlete to dál

Potěší nás, když budete informaci o programu sdílet s přáteli, rodinou a dalšími zájemci.

Děkujeme! Bude nám potěšením Vás poznat a část cesty Vás doprovázet!