IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

Abhišeky & Tiché meditace

Čt, Úno 15 — Čt, Pro 19, 2024

Co znamená meditace? Duch, duše, vědomí - tito tři. Lidé, kteří mají opravdu dobrou schopnost jít do stadia transu, mají velmi, velmi čistého, pokojného ducha. Jsou plní míru a velké lásky. I když se objeví velký problém, neroztřesou se. Díky klidné mysli ho dokážou zvládnout. Díky síle své vůle ho dokážou pokojně zvládnout.

Energie meditace přináší tento typ míru. Jste neustále v melodické energii, užíváte si ji.

Šrí Káléšvara

Abhišeky s meditací

pro zrelaxování a načerpání energie

Účast na místě i prostřednictvím živého streamu

Během našich meditačních večerů praktikujeme jednoduché meditace s mantrami. Meditace je vedena trénovanými Kaleshwara Yoga lektorkami. Meditační večer zahajujeme abhišékem - silným rituálem z indické tradice. Energie, kterou abhišék vytvoří, společně s používanými mantrami hluboce uvolní celý váš systém a utiší vaši mysl. To vás podpoří v získání zážitku hlubkého zanoření do meditace - i tehdy, pokud s meditací teprve začínáte.

V tichu meditace se můžete silně spojit se svým zdrojem a nabrat si z něj energii a moudrost pro vyrovnané zacházení s výzvami každodenního života.

Účast na abhišéku a meditaci vám přinese:

 • Zrelaxování a pročištění celého systému - těla, mysli, srdce i duše.
 • Vybití a rozpuštění stresu, bolesti a vyrušení vědomí.
 • Hluboké ticho v mysli
 • …a díky tomu možnost vnímat moudrost svého vnitřního hlasu.
 • Vlastní zážitek s kosmickou energií.
 • Silnou ochrannou energii.
 • Novou energii a vyrovnanost pro zvládání každodenních výzev.

Termíny abhišéků a program

Čtvrtek 15. 2., 14.3., 18. 4, 16.5. a 13.6. 2024
19:00 – 21:00

 • Krátký úvod
 • Abhišék vybraného silového předmětu
 • Tichá meditace
 • Dle skupiny: Šaktipat - energetický boost pro duši

Místo konání

Kaleshwara Yoga Centrum Brno je naše první městské centrum - nachází se cca 10 minut od centra města. Vzniklo v listopadu 2016 s cílem zpřístupňovat Šrí Káléšvarovo učení a umožnit návštěvníkům zastavit se, uvolnit se a získat vlastní zážitek s energií. V chrámové místnosti se nachází silná Bábova murti (socha) - silový předmět, který za svého života pro Brno aktivoval přímo Šrí Káléšvara. Tým centra pořádá semináře Soul University a pravidelné ohňové púdži pro mír a léčení.

Další program centra

Odpovědi na často kladené otázky a slovník pojmů:

O meditaci s mantrou

Meditace s mantrou je jednou z nejefektivnějších duchovních metod, jak svou duši spojit s kosmickou energií a nabít ji jejími vibracemi. Jedná se o meditaci s posvátnými formulemi, které byly tisíce let předávány skrze autentické rukopisy z palmových listů. Mantry jsou modlitby složené z posvátných slabik a slov, které osvobozují našeho ducha a pozvedají naše vědomí k vyšším úrovním. Jsou to přesné nástroje, které při správném používání spouští proces hluboké transformace.

„Džapa (odříkávání mantry) léčí vše. Džapa je forma meditace, která přináší mír nejen do našeho vlastního života, ale i do životů ostatních. Je to dynamická síla, která proráží i nejsilnější závory ve vašem vědomí. Pomáhá koncentrovat vaši mentální energii a pročistit váš emoční systém, nervový systém a systém srdce. Pomáhá vašemu vědomí dojít vyjádření. Džapa je jednoduchost spontánního života, ve kterém leží nejvyšší síla. V srdci je radost z džapy duchovní radostí, hlubokou duševní extází. Tato radost přesahuje rozum i představy. Je jednoduchá a v této jednoduchosti je velká síla. Když kontinuálně praktikujeme džapu, spojí se s námi a začne vyzařovat mírumilovnost a sladkost.” – Matka Meera

Co je abhišék?

Když děláte abhišék Bábovi nebo Šivalingamu, sedíte tam a meditujete, vaše duše je blízko těchto silových předmětů a chová se jako železo k magnetu; magnet k magnetu. Přemění vás v magnet. Po chvíli v jejich přítomnosti vás začnou přitahovat – ucítíte to. (…) Přijdou k vám vlny, zcela přirozeně k vám přijdou vibrace. Znamená to, že jste spojeni s Kosmickým.” - Šrí Káléšvara

Šrí Káléšvara

Pojem abhišék pochází ze sanskrtu. Slouží jako pojmenování pro pokorné, Božství zasvěcené jednání - pro aktivně prováděnou modlitbu/meditaci (podobně jako například ohňová púdža). Během abhišéku používáme element vody, pomocí kterého omýváme nejen vybranný silový předmět, ale i svou duši. Skrze vnitřní kvalitu elementu vody můžeme při abhišéku velmi silně odevzdat stres, emoční bolest a další vyrušení našeho vědomí a nakonec v sobě zažít skutečný mír, ticho a božskou inspiraci.

Provádíme-li abhišék s konkrétním záměrem, můžeme do něj vložit nejhlubší přání své duše a prosit o podporu, protože během abhišéku otvíráme brány pro božskou lásku a žehnající sílu.

Dakšína

 • 243 Kč/večer

Dakšína zahrnuje účast na abhišéku a meditaci - přímo na místě nebo prostřednictvím živého streamu.

Registraci pro účast na streamu doporučujeme provést minimálně 15 minut před začátkem, aby k vám stihl dorazit link pro připojení.

Účast pro všechny!

Chceme umožnit účast všem, kteří se chtějí zúčastnit. Nemůžete-li si dovolit účast za uvedenou dakšínu, můžete se zúčastnit za LIBOVOLNÝ PŘÍSPĚVEK. V tomto případě zvolte při registraci odpovídající možnost. Toto pozvání můžeme vyslovit jen díky účastníkům, kteří platí základní dakšínu nebo dokonce sponzorský příspěvek. Jsme šťastní, že se můžeme tímto způsobem jeden o druhého starat. DĚKUJEME VŠEM!

Dakšína - energetické vyrovnání

Dakšína - energetické vyrovnání

Slovo dakšína pochází ze sanskrtu a označuje vyrovnání za duchovní požehnání nebo duchovní učení. Dakšína bude na 100 % využita k uchovávání a zpřístupňování Šrí Káléšvarou zanechaných znalostí v jejich původní čistotě a k podpoře dobročinných projektů v rámci Sri Sai Kaleshwar e.V.: Pro více informací klikněte ZDE

Prohlášení o zodpovědnosti

Duchovní cvičení, která jsou v rámci on-line programů Kaleshwar z.s. představována, ani ohňové púdži nenahrazují lékařskou diagnózu nebo návštěvu u lékaře, psychologa či psychoterapeuta. Lektoři a spolupracující osoby nepřejímají zodpovědnost za jakékoli následky, které by se mohly objevit v souvislosti s používáním meditačních cvičení a technik uvedených v kurzu.

Důležité upozornění!

Při těžkých fyzických nebo psychických onemocněních je účast možná jen po domluvě s Vaším ošetřujícím lékařem. Konzultace s lékařem je zásadní zejména tehdy, pokud užíváte psychoaktivní substance nebo se u Vás objevuje nebo objevovalo sebeohrožující chování nebo chování ohrožující jiné. Svým přihlášením potvrzujete, že jste toto doporučení vzali na vědomí.

Přihlášení

Při registraci následujte tyto kroky:

 • Pro přihlášení do programu, vyplňte níže uvedený formulář a klikněte na tlačítko Registrovat. (Máte-li na těchto stránkách uživatelský účet a jste na něm právě přihlášení, tato tabulka se vám nezobrazí. Můžete tedy rovnou kliknout na „Registrovat“.)
 • Zkontrolujte, zda jste obdrželi e-mail potvrzující Vaši registraci, informace o místě konání nebo link na stream prostřednictvím zoom. POKUD JSTE JEJ NEOBDRŽELI, VAŠE REGISTRACE NEPROBĚHLA ÚSPĚŠNĚ. V takovém případě se zkuste registrovat znovu nebo nás kontaktujte na info@kaleshwar.cz.

Registraci pro účast na streamu doporučujeme provést minimálně 15 minut před začátkem, aby k vám stihl dorazit link pro připojení.

Sdílení je pomoc

Účastí na on-line kurzech, púdžách a dalších programech Kaleshwar z.s. děláte něco dobrého pro sebe a zároveň tím pomáháte chránit Šrí Káléšvarovo duchovní dědictví v jeho původní čistotě, zpracovávat ho, překládat ho do různých jazyků - včetně češtiny - a sdílet ho se světem. Podporujete tak i naše dobročinné projekty, jako například pravidelný nedělní výdej jídla pro lidi v nouzi v Brně. Všechny příjmy směřují těmito směry.

Pokud se Vám tento program líbí, pošlete prosím informaci o něm dál.

Informace o lístku

Označte prosím termíny vaší účasti. Děkujeme!

Kontaktní informace

Zrušit