IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

Gurupurnima 2024

ÍŠVARA KÁLÉŠVARA PARAMÉŠVARA

Seberealizace skrze mistra

Gurupurnimový speciál s 21denní sádhanou, speciálními meditacemi, energetickými transmisemi a satsangy

On-line retreat s Tatyannou do 1.7. do 21.7.2024

Musíte s čistým srdcem udělat jeden krok k mistrovi.

Mistr pak udělá devět kroků k vám.

Šrí Káléšvara

Íšvara Káléšvara Paraméšvara – Seberealizace skrze mistra


„Pravda není ve snech, ale můžete ji v nich slyšet.” Tento citát z „Kurzu zázraků” popisuje skutečnost, že svět, který vnímáme svými smysly, je iluze. Duchovní seberealizace je probuzení z tohoto snu a život v bytí v realitě – mimo iluzi.

Srí Ramana Maharši říká: „Lidé na Západě se po staletí obraceli ven do světa smyslů a venku ztráceli sebe sama. Nyní je na čase obrátit se dovnitř a naučit se zkoumat prostor uvnitř svého srdce a podniknout tuto dlouhou a fascinující cestu ke středu. Ve srovnání s tím je průzkum měsíce a planet čistě dětská hra.“

V této největší výzvě, které může lidská bytost čelit, je moudré vyhledat pomoc mistra. Ten, kdo vás dokáže přenést ze snu do reality – k realizaci vašeho pravého já – je váš mistr. K nalezení svého vnitřního mistra potřebujete vnějšího mistra.

Zatímco ve všech oblastech života se obracíme na odborníky a žádáme o radu ty, kteří mají v oboru největší zkušenosti a znalosti, v duchovním kontextu naráží koncept mistra a studenta často na velký odpor. Proč tomu tak je a proč má přesto smysl dát principu učitel-žák šanci a praktikovat v živé tradici guruparampary, je tématem tohoto kurzu.

Gurupurnima je svátek mistra. O tomto úplňku slaví miliony lidí po celém světě princip mistra a studenta, gurua a šišji, učitele a žáka. Šrí Káléšvara říká: „Guru je tvůj přítel, který ti do života vstoupil proto, aby ti přinesl světlo, které tě posune dopředu.” Gurupurnima je pro nás příležitost, vyjádřit svou vděčnost za toto přátelství a přijmout mistrovo požehnání pro naši další duchovní cestu.

Buďte u toho, když Tatyanna bude sdílet své vědění a osobní zkušenosti. Pod Tatyanniným vedením prošly vysoce energetickými procesy úspěšně stovky praktikujících. Každý účastník bude silně podporován a nesen sílou skupiny, kterou budeme budovat pomocí společné meditace. Naše on-line meditační programy jsou skvělou příležitostí spojit se s rostoucí skupinou láskyplných lidí, kteří jdou po cestě duševního růstu. Tatyanna nás bude tímto procesem provázet prostřednictvím dálkových transmisí a satsangů, jejichž obsah bude v českém jazyce sdílet český tým tohoto kurzu.

PŘIHLÁŠENÍ ZDE

Komu můžete věřit? Můžete věřit jen sami sobě. Skutečný mistr žije vždy ve vás. Musíte poznat, že to je jedna pravda. Skutečný mistr žije vždy ve vás. Ten pravý člověk je ve vašem srdci, vaše vnitřní vedení.

– Šrí Káléšvara

Témata satsangů

Během programu se budeme zabývat následujícími tématy:

 • Guru – Proč na duchovní cestě potřebujeme mistra?
 • Guruparampara – Živoucí tradice učitel-student
 • Guru Bhakti – Cesta důvěry a odevzdání
 • Guru Šakti – Síla, která probouzí vaši duši, chrání ji a posiluje.
 • Commitment – Závazek jako předpoklad pro dosažení vašeho duchovního cíle
 • Gurupurnima – Úplněk mistra & Den nejvyšších požehnání

Tatyanna bude sdílet vědomosti a své vlastní zkušenosti s duchovní cestou.

Mistr je ten, kdo dokonale najde touhu vaší duše.

Šrí Káléšvara

Rychlý přehled kurzu

Během kurzu si objasníme různé aspekty toho, proč je mistr na duchovní cestě za seberealizací nezbytný. Každý den budete praktikovat s mantrou, která prohloubí vaše spojení s guruparampara – mistrovskou linií v této tradici.

 • 21denní sádhana – meditace s mantrou a další duchovní cvičení – pro prohloubení spojení s mistrovskou linií Šrí Káléšvary – Vhodná pro začátečníky i pokročilé studenty šakti kanálů.
 • Video-satsang s Tatyannou: Hluboký průzkum Šrí Káléšvarova učení
 • 3 silné hómy (ohňové púdži)::
  • Sudaršana hóma 5. 7. (novoluní) – ŽIVÝ přenos hómy v Kaleshwara Yoga Centru Brno – s individuální dálkovou transmisí
  • Speciální hóma 14. 7. z Penukondy – ŽIVÝ Zoom s individuální dálkovou transmisí. Vaším jménem bude rozbit kokosový ořech. Poté obdržíte rakša bandanu (ochranný provázek) a hóma rakšu (ochrannou pastu).
  • Gurupurnimová hóma 21. 7. – s individuální dálkovou transmisí.
 • Speciální gurupurnimová sádhana
 • Individuální dálkové transmise z posvátných míst v Indii: z chrámu Čaudéšvari v Bukkapatnam, z Čamundi Hills v Mysore, ze Šrí Káléšvarova ášramu v Penukondě a z Tirupati & Kalahasti
 • ŽIVÉ on-line bhadžany ve stylu Shiva Sai Mandir Music
 • Spojení se silným energetickým polem celé meditační skupiny
 • Sdílení skrze fórum a blog kurzu
 • Instrukce pro meditaci i všechny další příspěvky si můžete kdykoli znovu vyhledat na blogu kurzu.
 • Doprovodné příspěvky například video a audio čtení Šrí Káléšvarových textů a další…

VOLITELNÉ: ŽIVÝ-Zoom přenos gurupurnimových púdží z Penukondy

Existuje i možnost účastnit se přes Zoom živých on-line kurzů a abišeků v ášramu v Penukondě. Chcete-li ji využít, vyberte si při registraci odpovídající variantu (tzn. vámi zvolená dakšína za kurz + příplatek za púdži z Penukondy). Časy a údaje pro připojení vám budou zaslány samostatně jako součást informací o kurzu.

Přidáte se?

PŘIHLÁŠENÍ ZDE

Co vám tato sádhana přinese do života?

 • Sádhana vám pomůže vytvořit a prohloubit energetické spojení s celou mistrovskou linií.
 • Získáte přímé zkušenosti s energií.
 • Přijmete silné impulsy pro svůj duchovní rozvoj.
 • Vaše intuice zesílí.
 • Zjemníte své vnímání jemněhmotného světa.
 • Budování energie ve skupině: Skrze každodenní meditační praxi vytvoříme mimořádně silnou skupinovou energii, která podpoří a bohatě obdaruje každého jednotlivého účastníka.

Program je pro vás, když …

 • … jste připravení, pozvednout svůj vztah mistr-student na další úroveň.
 • … si přejete přístup ke svém vnitřnímu vedení.
 • … když chceš svou duši nabít vysokými kosmickými vibracemi, vytvořit ve svém životě větší jasnost a vybudovat silné ochranné kruhy.
 • … chceš realizovat své skutečné já a uspořádat svůj život z tohoto vědomí.
 • … chceš rozvinout svou láskyplnou tvořivou sílu.
 • … chceš přispět svým dílem ke změně vědomí na planetě a být světlem pro svět.

Program je pro „začátečníky” i pro „pokročilé”.

Když člověk dosáhne určitého stadia a je připraven pro osvícení, objeví se ten samý bůh, kterého předtím uctíval, jako guru a vede ho dál. Tento guru se objeví jen proto, aby mu řekl: “Bůh je v tobě. Jdi dovnitř a realizuj ho”. Bůh, Guru a Já jsou jedno a to samé.

Srí Ramana Maharší

Přidáte se?

PŘIHLÁŠENÍ ZDE

Vedení kurzu

O Tatyanně

Tatyanna žila až do Šrí Káléšvarova mahásamádhi více než 12 let na silovém místě Penukonda v Indii a jakožto Šrí Káléšvarova studentka zde pod jeho přímým vedením praktikovala. Prošla s ním intenzivním procesem (sebe)poznání. Šrí Káléšvara ji trénoval ve vedení meditačních skupin, které usilovaly o vyšší duchovní zážitky, – učil ji předávat znalosti i energii a držet energetické pole pro skupinu. Tatyanna se této práci věnuje již téměř 20 let. Její pokojná přítomnost umožňuje duchovně hledajícím hlubokou individuální transformaci a duševní růst.

Šrí Káléšvara o Tatyanně: „Mé milé božské duše, buďte dostatečně silní a Tatyanna bude učit Paraméšvari jógu. Představí vám ji. Vaše srdce musí být otevřené přijetí dalšího procesu, který vám představuji skrze Tatyannu, abych dal Paraméšvari jógu. Mám v ni silnou důvěru a věřím, že vám dokáže dát tyto kanály a energii. V budoucnosti, z dlouhodobého hlediska, si je třeba zvyknout na to, že vědění a informace vašeho Svámiho budete přijímat tímto způsobem. Je třeba mentálně se na to připravit a otevřít svá srdce. A také jít skrze Paraméšvari, skrze tuto knihu. Skrze to, co v ní v dávných časech učili - skrze bídžakšary, které zde zapsali a jejich benefity. Není to žádný můj bláznivý nesmysl. Je to autentické a prastaré vědění. Je velmi důležité být v životě tomuto prastarému vědění otevření. Být otevření tomu, co skutečně říká. Hodně štěstí, přátelé. Věřím, že Tatyanna odvede dobrou práci. Je jako dynamit a udělá neuvěřitelnou práci.”

Více o Tatyanně

Vedení kurzu v českém jazyce

Pro účastníky z České republiky bude tento kurz do jejich mateřského jazyka převádět Hana a tým zkušených Šrí Káléšvarových českých studentů.

Více zde…

Hana

S učením Šrí Káléšvary se Hana seznámila v roce 2008. K jejímu prvnímu osobnímu setkání se Svámim došlo v roce 2009 během jeho návštěvy České republiky a o měsíc později vyrazila poprvé do Indie. V následujících letech - až do Šrí Káléšvarova odchodu do mahásamádhi v roce 2012 - pobývala většinu času v ášramu v Penukondě, kde pod přímým vedením Šrí Káléšvary a jím trénovaných učitelů absolvovala Univerzitu duše a řadu speciálních programů.

Začátkem roku 2011 - inspirována Šrí Káléšvarovou charitativní prací a důrazem na hodnoty lidství - iniciovala v Brně vznik dobročinného projektu „Bábova prostřená tabule.“ V jeho rámci již deset let probíhá pravidelné vaření a výdej nedělního oběda pro potřebné a projekt inspiruje další skupiny v různých částech Evropy. V současné době Hana všestranně podporuje Svámiho studenty v České republice, rozvíjí zde aktivity Kaleshwar e.V. a předává své bohaté zkušenosti a znalosti Šrí Káléšvarova učení. Toto učení, které nepřestává studovat a praktikovat, zájemcům zpřístupňuje především prostřednictvím překladů Svámiho textů. Je spoluautorkou českého překladu knihy Dary Širdi Sáí Báby a dalších publikovaných materiálů. Od roku 2013 vede český tým těchto meditačních on-line kurzů.

Jakožto certifikovaná učitelka pořádá semináře a ohňové púdži, poskytuje osobní konzultace a propojuje Šrí Káléšvarovy české studenty s jeho studenty v zahraničí. Společně se svou domovskou skupinou v Brně se nyní naplňuje jejich sdílený sen - vytvořit a udržovat prostor, který by lidem umožňoval zažívat vůni Šrí Káléšvarovy energie.

Mít mistra neznamená, že ho budete potřebovat celý život. To je falešný koncept. Mistr je váš přítel. Je to váš podporovatel, který vás provází, dokud se později nedokážete o sebe starat sami. Když se chcete naučit něco speciálního, potřebujete někoho, kdo vám na začátku pomůže. Podívejte se například na jakéhokoli vědce nebo lékaře; někdo jim na začátku pomáhal.

Šrí Káléšvara

Důležitá data během kurzu

Termín kurzu: 1. července – 21. července 2024

 • Pondělí 1. 7.: – Přednáška na začátek programu & začátek meditační praxe
 • Pátek 5. 7.: – Novolunní sudaršana hóma (Team Brno)
 • Pátek 12. 7.: – ŽIVÉ on-line bhadžany
 • Neděle 14. 7.: – Speciální ohňová púdža z Penukondy
 • Pátek 19. 7.: – ŽIVÉ on-line bhadžany

Plus další inspirativní příspěvky & dálkové transmise z Indie.

PŘIHLÁŠENÍ ZDE

Co je gurupurnima?

Guru znamená ten, který odstraňuje temnotu. Purnima znamená úplněk. Červencový úplněk - gurupurnima - je nejsilnějším úplňkem v celém roce. Je to den, kdy proudí nejvyšší duchovní požehnání a po celém světě se duchovní studenti a mistři spojují se svými liniemi mistrů.

Využijeme mimořádnou kvalitu tohoto času a meditace během našeho programu k tomu, abyste se silným způsobem spojili s mistrem a přitáhli do svých duší nejvyšší kosmickou energii. Spojte se se svým vnitřním tichem a až v den gurupurnimy dojde na otázku „Co skutečně chcete?”, nechte z něj promluvit vaši autentickou pravdu.

O meditaci s mantrou

Meditace s mantrou je jednou z nejefektivnějších duchovních metod, jak svou duši spojit s kosmickou energií a nabít ji jejími vibracemi. Jedná se o meditaci s posvátnými formulemi, které byly tisíce let předávány skrze autentické rukopisy z palmových listů. Mantry jsou modlitby složené z posvátných slabik a slov, které osvobozují našeho ducha a pozvedají naše vědomí k vyšším úrovním. Jsou to přesné nástroje, které při správném používání spouští proces hluboké transformace.

„Džapa (odříkávání mantry) léčí vše. Džapa je forma meditace, která přináší mír nejen do našeho vlastního života, ale i do životů ostatních. Je to dynamická síla, která proráží i nejsilnější závory ve vašem vědomí. Pomáhá koncentrovat vaši mentální energii a pročistit váš emoční systém, nervový systém a systém srdce. Pomáhá vašemu vědomí dojít vyjádření. Džapa je jednoduchost spontánního života, ve kterém leží nejvyšší síla. V srdci je radost z džapy duchovní radostí, hlubokou duševní extází. Tato radost přesahuje rozum i představy. Je jednoduchá a v této jednoduchosti je velká síla. Když kontinuálně praktikujeme džapu, spojí se s námi a začne vyzařovat mírumilovnost a sladkost.” – Matka Meera

Co je to ohňová púdža?

Ohňová púdža

„Jagji (ohňové púdži) jsou dnes používány ke všem možným účelům. Lidé v nich vidí velký užitek: léčení nemocí, řešení problémů, úspěch v zaměstnání, duchovní růst, mentální stabilitu, léčení zlomeného srdce, omytí deprese a dalších typů osobních neúspěchů nebo získání štěstí a blahobytu pro svou rodinu a ochranu pro svůj majetek.” - Šrí Káléšvara

Základ duchovní praxe, kterou Šrí Káléšvara vyučuje, tvoří práce s pěti elementy a v nich přebývající šakti - energií, která je všeoživující silou Stvoření. Během ohňové púdži se tato síla velmi intenzivně uvolňuje a pomáhá nám osvobodit se od různých typů zátěže a dosáhnout vyššího vědomí.

Ohňové púdži otvírají silný kanál a umožňují nám vytvoření živého spojení s Božstvím. Pravidelná účast na nich pročišťuje, posiluje a chrání naše energetické pole. Je jedním z nejúčinnějších nástrojů na duchovní cestě.

Slovo púdža znamená „uctívání“. Púdži jsou v naší tradici součástí duchovní každodennosti. Existují různé formy púdží (ohňové púdži, abhišéky atd…) a všechny pracují s energií pěti elementů (např. s energií elementu ohně, vody apod.). Jsou při nich vytvářeny nejvyšší pozitivní vibrace - pro každého účastníka i celkovou atmosféru.

Ohňové púdži nabízejí energeticky velmi cennou situaci, umožňující vyslat do Stvoření silný záměr - sankalpam - jako například prosbu za mír a léčení pro všechny.

Více [ZDE]

Proč kokosový ořech?

Vnitřek kokosového ořechu je stejně čistý jako lůno – jako vakuum – je chráněn před všemi iluzemi. Nabitím kokosového ořechu naším sankalpam (záměrem) a jeho následným rozbitím dáváme našemu záměru sílu, aby se jakožto čistý tvořivý impulz velmi silně rozvinul. Rozbití kokosového ořechu představuje posvátný okamžik, kdy své sankalpam, své hluboké přání vysíláme do Stvoření.

Šrí Káléšvara o kokosovém ořechu: „Kokosový ořech je šestý element. V kokosovém ořechu se ukrývá celé Stvoření, dokonce více než v lidských bytostech. Kokosový ořech má ‘tři oči’, stejně jako člověk. Kokosový ořech je Brahmovo vědomí. Kokosový ořech je silnější než čakra lůna. V kokosovém ořechu se odehrávají neuvěřitelné mechanismy. Skrze kokosový ořech můžete vyhrát vše. Můžete skrze něj dát osvícení. Saptaršiové získali znalosti o kokosovém ořechu a zapsali je do knih z palmových listů. Používal je i Ježíš. Mahá Sarasvati je v kokosovém ořechu. Je snadné vyhrát ji skrze kokosový ořech.”

Proč používat rakša bandhanu?

„V dnešní době je velmi důležité používat ochranné provázky – pro sebe i před tím, než začnete jakékoli léčení nebo jakoukoli práci s lidmi. Lidé navenek působí šťastně, ale uvnitř šťastní nejsou. Ve svých pocitech, ve svých srdcích jsou smutní, žárliví, necítí se dobře. Když s touto energií myslí na někoho druhého, automaticky k němu proudí tento typ energie. Vždy, když čelím negativitě, rakša bandhana mě zcela chrání. Veškerá negativita, která přijde, jde do tohoto provázku. Rakša bandhanu můžete používat před tím, než dáte léčení nebo pro jakoukoli obtížnou situaci - když máte mluvit před mnoha lidmi nebo skládat zkoušku.” - Šrí Káléšvara

Bližší informace o vaší rakša bandhaně vám budou zaslány po púdžích.

Co je to hóma rakša?

Hóma rakša znamená „zdroj ochrany”. Jedná se o pastu z horkého kokosového popela a ghí (přečištěného másla), která je vytvářena v samotném závěru púdži. Hóma rakša v sobě nese energii celé púdži.

Bližší informace k jejímu používání vám budou zaslány po púdžích.

Do mého života vstupují tisíce lidí. Každého, kdo přijde, filtruji. Pak se podívám, kdo jsou opravdu dobří oddaní lidé. Pak začnu znovu filtrovat a pak se zase podívám. Znovu začnu filtrovat. Těm, kteří zde opravdu dál zůstanou, se hluboce podívám do srdce. Jaká jsou jejich přání. ‘Kdo je tento bláznivý chlapík? Proč ke mně přišel? Proč mě loví jako nějakou bláznivou opici?’ Pak ho hluboce testuji a pak zapálím oheň jeho duše. ‘Dobře, udělám pro tebe své maximum.’ Pak začnu pracovat, pak to můžu zařídit.

Šrí Káléšvara

Ohlasy účastníků

„Milá Tatyanno, ptáš se náš, jestli v tom bylo pro nás něco nového. Za sebe mohu říct, že všechny souvislosti byly tak skvěle vysvětleny a spousta věcí se prolíná, takže teď už tomu snad dokážu rozumět. Nově zažít Ježíše, Svámiho i Bábu. Strávila jsem hodně času přepisem přednášky, zvnitřnila si ji a znovu procítila. Je to velmi potěšující a dotýká se to mého srdce! Děkuji, děkuji, děkuji! Zkrátka… tolik toho bylo nového ;-)” M.K., Německo (Letniční on-line kurz 2024)

„Tvoje přednáška byla opět úžasná, mnoho milých díků! Když jste vybalili (sochu) Ježíše, byla jsem hluboce dojata. Tekly mi slzy z očí, takový pocit jsem už dlouho nezažila! A pak ta neuvěřitelně úžasná iniciace! Jak krásné, že nám pomáháte znovu detailně zažívat všechny tyto nepopsatelně hluboké zkušenosti. Děkuji, děkuji, děkuji!” E.E., Německo (Letniční on-line kurz 2024)

„Velké díky celému Kaleshwara Yoga týmu za neúnavnou práci a předávání vědění Svámiho Káléšvary – ať už v rámci kurzů, přednášek, akcí a letos i během neuvěřitelně intenzivní cesty do Indie! Byl to rok, ve kterém jsem se díky své práci v rámci procesů, účasti na akcích, prostřednictvím léčivých sezení a osobních rozhovorů mohla podívat na mnoho témat, možná jsem dokonce dokázala rozpoznat některé z tzn. „bloků”, které mě drží ve starých vzorcích. Děkuji všem, kteří to umožnili, především Svámimu a všem jeho neuvěřitelným studentům. Přeji vám všem požehnání mistra a Božské Matky!” M.K., Německo (Vánoční on-line kurz 2023)

„Milá Tatyanno! Máš neuvěřitelný dar srozumitelně a laskavě vysvětlovat Svámiho učení. Během tvých satsangů ti visím na rtech a proudí ke mně božský nektar. Jsi úžasná! Děkuji! Děkuji! Děkuji!” L.R., Švýcarsko (Velikonoční on-line kurz)

Další ohlasy

„Srdečné díky celému týmu z Einhausenu, Brna a Alerheimu za úžasný navarátriový program „Šakti svarůpa”, za všechny přednášky se srdce otvírajícími doporučeními, vysvětleními, zážitky a vhledy, za překrásné fotografie a sdílení z púdží a za vibrující bhadžany. Bylo fascinující znovu skrze to intenzivně zažívat šakti a energii naší božské mistrovské linie a díky rostoucímu vyššímu vědomí a lásce cítit spojení s Božskou Matkou, Božským Otcem a celým stvořením.” E.B., Německo (Navarátriový on-line kurz 2023)

„Wow, Tatyanno, to byla zase úžasná přednáška! Pokaždé mě hluboce dojme, jak jasně a laskavě mluvíš! Mnoho milých díků, je krásné, že jsi!” E.E., Německo (Velikonoční on-line kurz)

„Satsang byl pro mě velmi užitečný! Milá Tatyanno a týme, děkuji za vaše působení. A samozřejmě děkuji Svámimu!” M.K., Německo (Šivarátriový on-line kurz 2023)

„Milá Tatyanno, moc děkuji za milá slova, lásku a jasnost, která teď ve mně velmi pokojně vibruje, velmi si to užívám. Happy Mahashivaratri!” U.S., Německo (Šivarátriový on-line kurz 2023)

„Srdečné díky, milá Tatyanno, tvoje přednáška je nejlepší příprava, perfektní naladění na Šivovu noc nocí. Happy Mahashivaratri s nejvyšším Šivovým požehnáním pro tebe, pro celý tým Káléšvara jógy a pro všechny, kteří s námi slaví.” E.B., Deutschland (Šivarátriový on-line kurz 2023)

„Milá Tatyanno, mnoho srdečných díků za tuto úžasnou přednášku. Obsahuje vlastně všechno, co člověk potřebuje vědět. Navíc jsi úžasně zprostředkovala to, co nám Svámi dal. Srdečné pozdravy a úžasnou noc!” R.S., Rakousko (Šivarátriový on-line kurz 2023)

„Skvělé, vaše práce s pěti elementy a zanoření do jejich energie pro více síly a vědomí. Děkuji za smysluplné, krásné, inspirativní obrázky, poučné přednášky a povznášející bhadžany.” E.B., Německo (Šivarátriový on-line kurz 2023)

„Milá Tatyanno, ze srdce DĚKUJI za toto cenné a obohacující učení. Text i video se mně velmi dotkly.” P.E., Rakousko (Vánoční on-line kurz 2022)

„To že Tatyanna náš proces tak silně podporovala z Indie a vy pomocí úžasného abhišéku v Einhausenu, vnímám jako velké požehnání. Ze srdce děkuji! Buďte požehnaní.” M.S., Německo (Vánoční on-line kurz 2022)

„Velmi dojemné a plné lásky a oddanosti. Velké díky všem i za silnou a inspirující skupinovou energii. Cítím se chráněná a vnímám Matčinu přítomnost. To je mír. Óm šánti, šánti, šántií” L.T., Německo (Vánoční on-line kurz 2022)

„Milá Tatyanno, bylo opravdu ohromující, jak při tvém popisu cesty do Širdi přišla energie Širdi v několika dávkách sem ke mně a znovu probudila dojemné vzpomínky a pocit štěstí, který jsem zažívala během cesty do Širdi na gurupurnimu 2012 a také vděčnost za Širdi Bábova velkorysá požehnání, která jsme všichni obdrželi.” E.B., Německo (Vánoční on-line kurz 2022)

„Srdečné díky vám všem, jste skvělý tým…. Byl to pro mě dojemně krásný kurz se spoustou krásných zkušeností a materiálů k učení. Děkuji, že žijete svou hlubokou lásku k Božství a sdílíte ji s námi. Jsem šťastná, že jsem součástí této úžasné duševní rodiny.” U.S., Německo (Gurupurnima 2022)

„Milá Tatyanno, mnoho, mnoho srdečných díků za tvé inspirace k sádhaně. Velmi mě oslovily a dojaly. Znovu jsem si uvědomila, jaký dar jsem díky osobnímu setkání se Svámim dostala. Jeho slova a jeho blízkost mi doslova každý den pomáhají sdílet a předávat lásku, vděčnost a pravdivost, kterou jsem skrze něj zažila. Děkuji, děkuji Svámi.” B.R., Německo (Gurupurnima 2022)

„Být s vámi na této cestě, mi dělá velmi dobře. Děkuji. Posílám všem velmi srdečné objetí.” S.N., Německo (Velikonoční kurz 2022)

„Děkuji za vaše velmi hluboké působení.” A.S., Německo (Velikonoční kurz 2022)

„Jaká krásná přednáška před púdžou! Děkuji za připomenutí nejrůznějších vybíjecích technik. Nikdo mi nevěří kolik pozitivních věcí se stalo. Vždycky mě potěší, když mi mé studentské sestry řeknou: ‘Díky Bohu, že jsi tady a že s tebou mohu pracovat.’ Vím, že za to mohu děkovat jen vám nebo milému Bohu, Happy Navaratri!” M.R., Německo (Navarátriový on-line kurz 2022)

„Být s vámi ve spojení, bylo opět opravdu krásný zážitek. I když (nebo právě proto :-) ) to pro mě byla velká výzva, ze srdce vám děkuji za vaši práci. A také za učení, které ty, Tatyanno, tak srozumitelně vyučuješ. Jsem ráda, že patřím „do rodiny“ a srdečně vás objímám!” U.S., Německo (Velikonoční kurz 2022)

„Jsem trochu smutná, že je kurz oficiálně u konce. Je to s vámi pokaždé tak krásné! Děkuji za úžasné inspirace k sádhaně. Jsem ráda, že jste.” M.R., Německo (Velikonoční kurz 2022)

„Než mě zase dožene všední život, mám potřebu vám všem ze srdce poděkovat! Prožít poslední dny tak intenzivně společně s vámi bylo úžasné. Cítila jsem se opravdu chráněná, Svámi byl tak přítomný a měl z nás všech radost. Děkuji, Tatyanno, za tvoje autentické vyprávění a hluboké vědění, které jsi s námi sdílela. Speciální díky i tobě, Tobiasi, za to, že nám tak rychle dodáváš záznamy. Abhišék okvětními lístky růží jsem objevila teprve po naší večerní meditaci a měla jsem velkou radost z toho, jak mne tato jemná a zároveň silná energie, kterou vyzařujete, dosáhla. Požehnaná, vděčná a naplněná nekonečnou láskou jsem pak šla blažená do postele.” U.S., Německo (On-line kurz u příležitosti mahásamádhi 2022)

„Milovaní, z celého srdce vám děkuji za šivarátriový proces! Byla to opět jako vždy skvěle sedící 21denní přípravná sádhana a velmi krásný, pokojný a naplňující vrchol. Ze srdce děkuji za všechnu lásku a oddanost, kterou jste do zdaru procesu vložili.” J.S., Německo (Šivarátriový on-line kurz 2022)

„Milá Tatyanno a týme, jak hluboký on-line kurz! Přídavek v podobě ‘Osmi stadií ticha’ byl nekonečně cenný dárek. Přinesl mi spoustu jasnosti a inspirace pro mou další meditační praxi. Děkuji, děkuji, děkuji!” K.R., Švýcarsko (Vánoční kurz 2021)

„Obrovské díky za tento objasňující satsang. Toto vysvětlení považuji za velmi užitečné a hluboké.” U.D., Německo (Vánoční kurz 2021)

„Děkuji za tento cenný satsang. Přeji tobě, milá Tatyanno, i celému týmu spoustu lásky a dobra i v roce 2022 a mnoho úspěchu ve vaší požehnané práci, kterou pro nás s tak velkou inspirací, láskou a oddaností odvádíte.” B.R., Švýcarsko (Vánoční kurz 2021)

„Velké díky za úžasné fotky a za vaši práci. Pokaždé dorazila velmi silná energie, která mě silně provázela mým dnem. Těším se na večerní společnou meditaci a posílám srdečné pozdravy.” P.B., Německo (Navarátriový on-line kurz 2021)

„Milá Tatyanno a týme, byl to překrásný kurz. Užívám si všechno, co se ve mně a kolem mně děje. Dokážu přijímat i výzvy a být k sobě citlivá. Srdečné díky vám všem a Božské Matce, která nám tak požehnala. Byla jsem ráda za podrobné informace o různých formách Božské Matky! I když už jsem oslavila hodně navarátri, tyhle vědomosti jsem neznala. Děkuji! Přeji vám všem krásný čas pro zažití energie a pro nové objevy!” U.S., Německo (Navarátriový on-line kurz 2021)

„Srdečné díky! Právě se splnilo moje přání! Jak je možné, že Tatyanna zná má přání? Už tolikrát jsem zažila, že byla naplněna, i když jde jen o ‘malá’ přání. Děkuji, děkuji, děkuji za všechnu práci a radost, kterou mi vždy připravíte. Nosím vás všechny v srdci.” I.M., Německo (Navarátriový on-line kurz 2021)

„Ooooooooooobrovské děkuji všem za gurupurnimový meditační kurz. Wow – To byla síla.” K.R., Švýcarsko (Gurupurnimový on-line kurz 2021)

„Energie byla tak silná, že jsem se během celé přednášky cítila jako napojená na kabel s energií a zažívala satčitánandu. Požehnané Velikonoce celému Káléšvarovu evropskému týmu.” E.B., Německo (Velikonoční on-line satsang 2021)

„Právě jsem ‘přijala’ energii sudaršana púdži. Děkuji, že jste na nás všechny mysleli. Během Tatyanniny přednášky vstoupila do místnosti jako pokaždé silná energie – jasný symptom přítomnosti Svámiho energie. Přináší mi to velkou motivaci a pocit štěstí.” E.B., Německo (Sádhana Ochrana duše 2020)

„Děkuji za krásný navarátriový kurz se vším co obsahoval. Bylo to tak krásné období, které jsme společně všichni prožili. Vždy se to dotkne mého srdce a dějí se různé věci. Cítím se svobodnější a spokojenější. Těším se na shledanou!.” E.M. Česká republika (Navarátri 2019)

„Úžasná, silná, laskavá a moudrá učitelka (Tatyanna)! Buďte všichni podporováni láskou. Velké díky za vaši úžasnou léčivou práci a sdílení vědění!” B.F., Švýcarsko (Navarátri 2019)

„Jsem nekonečně vděčná Svámimu. Je neuvěřitelné, co všechno v tak krátkém čase předal. A vaše činnost, přípravy, zpracování znalostí a jejich sdílení s námi je opravdu fantasticky krásné a je to velké štěstí.” J.K., Švýcarsko (Šivaratri 2019)

„Když jsme společně jako skupina meditovali, bylo to opět velmi silně vnímatelné. Energetické pole, které díky tomu vzniklo, a také meditačním procesem vytvořená ochrana byly velmi dobře cítit!” B.S., Německo (Navarátri on-line kurz 2018)

O této cestě

„Semínko duchovnosti na této planetě má svůj počátek v Indii. To je pravda. Výchozí bod duchovnosti na této planetě je v Indii. Prastaré božské duchovní vědění nadpřirozených světců (z doby) před 2000 až 5000 lety, kteří praktikovali se silnými mantrami a přijali do svých duší nejvyšší kosmickou energii. Objevili Védy, tajné formule manter a energetické anděly. Každý král, každá vesnice věnovala svůj život spojení se s Bohem. Poznali kosmickou energii. My nyní děláme prakticky to samé…

Více čtěte ZDE…

Cesta kosmických kanálů

„…Lidé dávné Indie měli tisíce let čistá, oddaná srdce. Nejdůležitějším přáním bylo zažít zázračnou Boží energii. Byly objeveny určité mantry a skrze ně přitaženi andělé. To byla jejich technologie. Indická věda plně spoléhá na slunce, anděly a zázračné síly. Veškerá jejich věda se točí kolem sil. Jejich technologií byla síla pracovat s dušemi. V této epoše, v dávných dobách chtěli lidé skutečně, skutečně, skutečně zažít energii, a tak stvořili určité mantry. Když je vytvořili, přitáhli mnoho andělů a mluvili s nimi. Veškeré informace přišly skrze anděly. Andělé neustále mluvili do uší některých světců a tito světci všechno zapisovali. Všechny rukopisy, všechny posvátné informace, se svět naučil před 2000, před 5000 lety skrze anděly. Pak je lidé zapsali. Určité množství informací je stále ještě ukryto nebo bylo ztraceno.

V těchto rukopisech jsou nadpřirozené formule - mantry a jantry - které ukazují, jak se člověk může spojit s kosmickou energií, jak ji může přitáhnout, jak ji může zvládat, jak ji strávit, jak ji používat. A pak, když ji použije, jak přijmout, co přijde zpět. To jsou (jednotlivé) kroky.

Když tito lidé přijali od andělů informace, zapsali je a pak je ukryli, protože měli velký strach. Andělé jim řekli, že přijde neuvěřitelná negativita - boje, války, bláznivé věci a katastrofy. Nebylo by dobré zpřístupnit informace okamžitě. Měli tehdy velký strach z toho, co bylo třeba udělat a jak to udělat. Samozřejmě už došlo k mnoha válkám, k mnoha katastrofám a mnoha bláznivým věcem. Teď je ten pravý čas, uvést informace ve známost. Nyní je ten pravý čas, aby přišly, aby byly vidět.

Jste jako semínko. V tom semínku je ukrytý obrovský strom. Jsou v něm ukryty květy, jsou v něm ukryty plody, jsou v něm ukryty listy, jsou v něm ukryty kořeny. Je v něm ukryto vše. Chce to však proces - zasadit ho do země, nechat ho růst. Povinností mistra je zasadit vás do země. Zasadit vás do země znamená dát vám iniciaci. Iniciace neznamená nic, než rozjasnit vaši duši, způsobit, že se spojíte s těmito vibracemi, že se spojíte s kanály, spojíte svou duši s kosmickou duší.

Toto je teď mé velké poslání: Přinést zpět kanály, které praktikoval Ježíš, a zpřístupnit studentům Božskou Matku, aby mohli zažít její daršan a získat od ní schopnosti. Pracuji na tom. Prosté.”
- Šrí Káléšvara

Zásadním poselstvím duchovního mistra Šrí Káléšvary je, že každý člověk, který se s oddaností věnuje duchovnímu rozvoji své duše, může dosáhnout přímého zážitku Božství. Na své Univerzitě duše demonstroval schopnosti, které by západní mysl označila za zázraky, a řadě svých studentů zprostředkoval s Božstvím přímý zážitek.

Skrze sádhanu (duchovní praxi) s mantrami (zvukovými formulemi) a jantrami (posvátnými obrazci) z knih z palmových listů se probouzí a rozvíjí naše duše a vstupuje do živého vztahu s šakti - všeoživující tvořivou silou vesmíru. Šakti - ženský princip Boží síly upadl v povědomí lidstva v zapomnění. Začnou-li však nyní duchovní studenti vstupovat do transformujícího, živého vztahu s Božskou Matkou, vznikne tak prostor - pole vědomí - ve kterém může více a více lidí rozpoznat, kým skutečně jsou. V bezprostřední zkušenosti s mužským i ženským aspektem Božství (s vědomím i s tvořivou silou) se zcela přirozeně rozvine jejich jasnost, síla vůle, soucit a léčivé schopnosti. Budou se cítit stále více a více spojeni se vším, co existuje, a budou toto vědomí vyzařovat.

Šrí Káléšvara zastával názor, že je třeba respektovat společný duchovní základ všech náboženství a překračovat jejich omezení a vnější systémy víry. Tento přístup často označoval pojmem „věda duše”. Mezi jeho studenty a lidmi, kteří tyto znalosti praktikují, se nachází lidé vycházející z nejrůznějšího kulturního i náboženského prostředí.

Pro iniciaci do šakti-kanálů a znalostních systémů podle Šrí Káléšvary, stejně jako pro další zkušené provázení v osobním duchovním procesu, vyhledejte prosím autorizovaného Káléšvarova učitele.

[Více o této cestě zde]

[Aktuální program kurzů]

Dakšína

Jednorázová účast:

Dle vlastního uvážení

 • 1 530 Kč (snížená dakšína, např. studenti, senioři, samoživitelé, speciální okolnosti)
 • 2 304 Kč (základní dakšína)
 • 3 834 Kč (sponzorská cena)

(Živý telesatsang s Tatyannou, 3 x individuální energetickou transmisi od ohňových púdží, transmise ze silových míst Indie, zkušené vedení procesem a pravidelné inspirativní příspěvky se Šrí Káléšvarovými slovy během kurzu.)

Doplňkové púdži během Gurupurnimy ve Šrí Káléšvarově ášramu, Penukonda

 • výše zvolená dakšína plus 1008 Kč

(ŽIVÁ účast přes Zoom na gurupurnimových púdžách v Penukondě. Tato doplňková dakšnína jde v plné výši ášramu v Penukondě.)

PŘIHLÁŠENÍ ZDE

Předplatné on-line kurzů:

Chcete-li se on-line kurzů účastnit pravidelně, roční předplatné vám umožní udržet si přehled o vašich měsíčních nákladech. Přejeme vám hodně radosti při praktikování.

Dle vlastního uvážení

 • 630 Kč měsíčně (snížená dakšína, např. studenti, senioři, samoživitelé, speciální okolnosti)
 • 960 Kč měsíčně (základní dakšína)
 • 1237 Kč měsíčně (sponzorská cena)

(Předplatné musí běžet minimálně rok. Zahrnuje účast na 5 on-line kurzech s Tatyannou, v jejichž rámci získáváte živé telesatsangy, dálkové energetické transmise, zkušené vedení procesem a inspirativní příspěvky ze Šrí Káléšvarova učení)

Parametry ročního předplatného

 • Předplatné běží minimálně jeden rok (zahrnuje 5 on-line kurzů s Tatyannou).
 • Výpověď předplatného je možná po 12 měsících, vždy 2 týdny před začátkem dalšího kurzu. V opačném případě se předplatné automaticky prodlužuje o jeden kurz.

Předplatné registrovat ZDE

Předplatné registrovat ZDE

Rámcové podmínky

Prohlášení o zodpovědnosti

Prohlášení o zodpovědnosti

Duchovní cvičení, která jsou v rámci on-line programů Sri Sai Kaleshwar e.V. představována, nenahrazují lékařskou diagnózu nebo návštěvu u lékaře, psychologa či psychoterapeuta. Lektoři a spolupracující osoby nepřejímají zodpovědnost za jakékoli následky, které by se mohly objevit v souvislosti s používáním meditačních cvičení a technik uvedených v kurzu.

Důležité upozornění!
Při těžkých fyzických nebo psychických onemocněních je účast možná jen po domluvě s Vaším ošetřujícím lékařem. Konzultace s lékařem je zásadní zejména tehdy, pokud užíváte psychoaktivní substance nebo se u Vás objevuje nebo objevovalo sebeohrožující chování nebo chování ohrožující jiné. Svým přihlášením potvrzujete, že jste toto doporučení vzali na vědomí.

Způsoby platby & Storno

Způsoby platby

 • Dakšína nebo její první splátka je splatná po registraci.
 • Po úspěšné registraci (viz níže) obdržíte e-mail s platebními metodami.

Stornování účasti

 • Storno lze provést pouze písemně na info@kaleshwar.cz. Včasnost závisí na přijetí storna u Kaleshwar z.s.
 • Při stornování účasti do týdne před termínem kurzu je storno poplatek 50 % kurzovného.
 • Při stornování účasti od 3 dní před termínem kurzu je storno poplatek 75 % kurzovného.
 • Při stornování v termínu kurzu propadá celé kurzovné.

Podaří-li se vám místo sebe najít někoho jiného, není stornovací poplatek účtován.

Pokud jste po registraci neobdrželi e-mail potvrzující úspěšnost vašeho přihlášení nebo máte k přihlášení jakékoli otázky, ozvěte se prosím na info@kaleshwar.cz.

Více o dakšíně

Co je dakšína?

Slovo dakšína pochází ze sanskrtu a označuje vyrovnání za duchovní požehnání nebo duchovní učení.

Přijatá dakšína je stoprocentně využívána pro charitativní účely a slouží úkolu – v souladu se Šrí Káléšvarovým přáním a zadáním – zpracovávat cenné znalosti z knih z palmových listů, které během svého života sdílel, a také jeho učení sdílet a prezentovat v jeho původní podstatě a čistotě a zpřístupnit ho co nejvíce lidem. Dále vytváříme regionální centra jakožto energetická místa, ve kterých je energie živá a žita, a kde realizujeme humanitární projekty.

Proč používáme model odstupňované dakšíny?

Naše schopnost nabídnout model stupňovité dakšíny je výsledkem společného úsilí Kaleshwara Yoga společenství a může fungovat pouze díky účasti a integritě všech. Když každý přispívá v rámci svých možností, posouváme se k paradigmatu dávání, které odpovídá skutečnému významu dakšíny (daru vděčnosti mistrovské linii). To často zahrnuje přehodnocení toho, jak se člověk vidí ve vztahu k bohatství, a rozpoznání toho, co vlastně má a může dát.

Myslíte si, že patříte do kategorie s vysokým, středním nebo nízkým příjmem/bohatstvím? Je pro vás snadné zaplatit tento kurz? Znamená to pro vás v tuto chvíli tak trochu oběť nebo dokonce strádání? Poté, co si dopřejete chvíli k zamyšlení, vyberte si z nabízených možností to, co se vám zdá pravdivé.

Děkujeme, že jste si udělal/a čas na zamyšlení. Věříme vašemu rozhodnutí v této praxi vzájemné podpory a ekonomiky daru.

Platba na splátky a případně menší až žádný příspěvek

Pokud pro vás i nejnižší platba na stupnici představuje výzvu, níže jsou uvedeny další možnosti. Součástí našeho chápání společenství je, že společenství podporuje i ty, pro které je finanční vyrovnání možné jen omezeně nebo vůbec.

 • Energetické vyrovnání lze hradit i na splátky. V takovém případě si prosím při registraci zvolte příslušnou možnost platby na splátky.

 • Pokud pro vás v současné době není kvůli okolnostem možné poskytnout ani nejnižší finanční vyrovnání (jste např. student/ka, nezaměstnaný/á, samoživitel/ka nebo máte příliš nízké příjmy) a opravdu toužíte po účasti na kurzu kontaktujte nás prosím na [info@kaleshwar.cz] (mailto:info@kaleshwar.cz).

Kaleshwara Yoga společenství chce poskytnout možnost účasti každému, kdo má seriózní zájem vydat se touto cestou.

Sdílení je pomoc

Účastí na tomto on-line kurzu děláš něco dobrého pro sebe a zároveň tím pomáháš chránit Šrí Káléšvarovo duchovní dědictví v jeho původní čistotě, zpracovávat ho, překládat ho do různých jazyků - včetně češtiny - a sdílet ho se světem. Podporuješ tak i naše dobročinné projekty, jako například pravidelný nedělní výdej jídla pro lidi v nouzi v Brně. Všechny příjmy směřují těmito směry.

Pokud se ti tento program líbí, pošli prosím informaci o něm dál. Děkujeme!

Těšíme se na tebe!

Váš mistr je váš milý, pomáhající přítel a zároveň váš matoucí učitel. Abych byl upřímný, je to pro vás dobré. Když vás příroda pořádně protřepe, je to pro vás opravdu dobré. Nejprve s vámi třesu já. A pak vás pošlu do světa a vy dokážete obstát. Všichni mistři ve vesmíru zažili se svými mistry to samé – na 100 %. Prošli těmi samými dveřmi. Tečka.”

Šrí Káléšvara

PŘIHLÁŠENÍ ZDE