IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

Šivarátri 2024: SOULMATE (On-line sádhana)

SOULMATE

Jak tě duševní partner přivádí k osvícení

Šivarátriový speciál s 21denní sádhanou, speciálními meditacemi, energetickými transmisemi, satsangy a sdílením znalostí
On-line retreat s Tatyannou od 23. 2. do 15. 3. 2024

Tvůj duševní partner je ten, kdo se o tebe opravdu stará a stojí při tobě – kdo je připravený pro tebe zemřít a být s tebou bez ohledu na cokoli. Někdo kdo rozumí tvému innernetu – ne internetu – a stará se o tebe.

Snažte se prosím najít opravdu dobrého duševního partnera. Máte silové předměty. Máte silové místo. Máte guruparampara. Opravdu dobrý přítel, duševní partner je pro váš život opravdu zásadní. Když máte v životě takového člověka, jste připravení dosáhnout osvícení.

Šrí Káléšvara

SÍLA DVOU


„Kde je duše, která mi rozumí a miluje mě se vším všudy?” Všichni toužíme mít v životě člověka, který nás vidí a miluje jací jsme. Alespoň pro jednoho člověka na světě chceme být speciální – číslo jedna. Chceme potvrzení, že jsme hodní lásky. Když se v duchovních kruzích mluví o duševním partnerství, tato touha se v nás rozezní a my cítíme, že takový člověk musí někde existovat a stačí ho jen najít. Nakonec celý život toužíme po bezpečí a napojení, které jsme zažili v lůně matky. Naplnění této touhy pak hledáme ve vztazích k jiným lidem. Nezřídka býváme rozčarovaní, protože si do lidí promítáme naše očekávání, která oni nemohou nebo nechtějí naplnit. Kam tedy svou touhu zaměřit?

I Šrí Káléšvara hodně hovořil o duševním partnerství. Zdůrazňoval, že je pro úspěch v duchovním procesu nezbytné. Mluvil o síle „Síle dvou – Power of the Two”. O síle, která se rozpoutá, když dvě duše spolu vibrují, a která umožňuje věci, které by jeden nikdy nedokázal. Jeho učení o duševním partnerství nabízí hluboké pojednání o potenciálu vztahů. Dalece přesahuje naplnění romantické touhy. Duševní partnerství, které Šrí Káléšvara popisuje, s sebou nese hlubokou vnitřní práci obou lidí, kteří do takového vztahu vstoupí. Je to nejintenzivnější trénink, kterým může duše projít. Podstatou tohoto tréninku není, abychom byli milováni, ale abychom se naučili milovat – bez ohledu na cokoli. Je to královská cesta k pravé lásce.

Buďte přitom, když se ponoříme do tohoto vzrušujícího tématu. Společně vytvoříme energetické pole, ve kterém budete moct duševní partnerství ve svém životě zažít jinak a jinak se na něj zaměřit. Pod Tatyanniným vedením prošly vysoce energetickými procesy úspěšně stovky praktikujících. Tatyanna nás bude tímto procesem provázet prostřednictvím dálkových transmisí a satsangů, jejichž obsah bude v českém jazyce sdílet český tým tohoto kurzu. Každý účastník bude silně podporován a nesen sílou skupiny, kterou budeme budovat pomocí společné meditace. Naše on-line meditační programy jsou skvělou příležitostí spojit se s rostoucí skupinou láskyplných lidí, kteří jdou po cestě duševního růstu.

Nejprve musíte zářit vy. Jen pak kolem sebe můžete vytvářet světlo. Když sedíte v temnotě a mluvíte o světle, je to nesmysl. Můžete se obětovat, ok – ale duševní partner je důležitý. Co je to za život bez duševního partnera? Doufám, že na to dojdete. Vyžaduje to čas, ale měli byste mít alespoň jednoho.

Šrí Káléšvara

PŘIHLÁŠENÍ ZDE

Rychlý přehled kurzu

Každý den budeš praktikovat s mantrou pro zintenzivnění spojení s tvým soulmate. Vrcholem naší společné meditace je Šivarátri – Šivova svatá noc. Během něj provedeme proces pročištění karem, který je možné praktikovat jen v tuto jedinou noc.

 • 21denní sádhana, osobní praxe, se silnou s mantrou pro zintenzivnění spojení s tvým soulmate – bez ohledu na to, zda víš, kdo je tvůj soulmate. Vhodné pro začátečníky i pokročilé studenty šakti kanálů.
 • 1 x ŽIVÝ telesatsang plus Tatyanniny video přednášky před púdžami: Hluboký průzkum Šrí Káléšvarova učení
 • Speciální meditace pro pročištění karem & energetická transmise na Šivarátri (8. 3.)
 • 3 silné hómy (ohňové púdži):
  • Úplňková hóma 24. 2. – s individuální dálkovou transmisí
  • Novolunní hóma 10. 3. – s individuální dálkovou transmisí
  • Hóma na výročí mahásamádhi 15. 3. – pro spojení se Šrí Káléšvarou – s individuální dálkovou transmisí. Vaším jménem bude rozbit kokosový ořech a bude vysloveno vaše jméno. Poté obdržíte rakša bandanu (ochranný provázek) a hóma rakšu (ochrannou pastu).
 • Energetická transmise skrze každodenní abhišéky Šivalingamu před meditací v Kaleshwara Yoga Center Alerheim (možnost živé účasti přes Zoom)
 • ŽIVÉ setkání pro sdílení zkušeností se sádhanou prostřednictvím Zoom
 • ŽIVÉ on-line bhadžany ve stylu Shiva Sai Mandir Music
 • ŽIVÝ večer s příběhy se Šrí Káléšvarou – s Kaleshwara Yoga sanghou prostřednictvím Zoom.
 • Sdílení skrze fórum a blog kurzu
 • Instrukce pro meditaci i všechny další příspěvky si můžete kdykoli znovu vyhledat na blogu kurzu.
 • Doprovodné příspěvky například video a audio čtení Šrí Káléšvarových textů a další…

Přidáš se?

PŘIHLÁŠENÍ ZDE

Témata satsangů

Během programu se budeme zabývat následujícími tématy:

 • Jak se připravit na svého soulmate?
 • Jak přitáhnout soulmate?
 • Jak moc jsi připraven/a na vztah se soulmate?
 • Jak ho poznáš?
 • Jak svůj vztah se soulmate prožíváš?

Tatyanna bude sdílet vědomosti a své vlastní zkušenosti s duchovní cestou.

Dobrý přítel. Když pláčete, ukápnou dvě slzy, pláčou dvě oči. Nikdy nepláče jen jedno oko. Když pláčete radostí, slzy jsou slané. Když jste v depresi, máte zlomené srdce, slzy jsou také slané. Proto vám pořád doporučuji, abyste našli svého duševního partnera a pochopili hloubku tohoto mechanismu. Soulmate.

Šrí Káléšvara

Co vám tato sádhana přinese do života?

 • Sádhana přitahuje kosmickou energii do tvé duše.
 • Prohloubí se tvá zkušenost vnitřního míru a ticha.
 • Zesílí tvá sebeláska.
 • Pomocí své nejvlastnější frekvence přitáhneš svého duševního partnera.
 • Tvoje intuice znatelně zesílí.
 • Získáš přímé energetické zkušenosti.
 • Zjemníš své vnímání jemněhmotného světa.
 • Budování energie ve skupině: Skrze každodenní meditační praxi vytvoříme mimořádně silnou skupinovou energii, která podpoří a bohatě obdaruje každého jednotlivého účastníka.

Program je pro tebe, když …

 • … chceš převzít zodpovědnost za rozvoj své duše.
 • … chceš ve svém životě manifestovat skutečnou lásku.
 • … se chceš připravit na svého duševního partnera.
 • … chceš své současné vztahy pozvednout na novou úroveň.
 • … chceš realizovat své skutečné já a uspořádat svůj život z tohoto vědomí.
 • … chceš rozvinout svou láskyplnou tvořivou sílu.
 • … chceš přispět svým dílem ke změně vědomí na planetě a být světlem pro svět.
 • … jsi léčitel/ka a chceš rozšířit a zintenzivnit svou léčitelskou práci.

Program je pro „začátečníky” i pro „pokročilé”.

„Pozoruji, že hodně lidí má negativní zvyk přesouvat věci na zítra. „Vyřídím to zítra Vyřídím to příští týden.” I proto je důležité mít dobrého duševního partnera a silný závazek: „Jsi se mnou děj se co děj, je to tak?” „Ano.” „Ok, popoháněj mě! Je to v pořádku. Postarej se, ať vyřídím své záležitosti!”

– Šrí Káléšvara

Přidáš se?

PŘIHLÁŠENÍ ZDE

Vedení kurzu

O Tatyanně

Tatyanna žila až do Šrí Káléšvarova mahásamádhi více než 12 let na silovém místě Penukonda v Indii a jakožto Šrí Káléšvarova studentka zde pod jeho přímým vedením praktikovala. Prošla s ním intenzivním procesem (sebe)poznání. Šrí Káléšvara ji trénoval ve vedení meditačních skupin, které usilovaly o vyšší duchovní zážitky, – učil ji předávat znalosti i energii a držet energetické pole pro skupinu. Tatyanna se této práci věnuje již téměř 20 let. Její pokojná přítomnost umožňuje duchovně hledajícím hlubokou individuální transformaci a duševní růst.

Šrí Káléšvara o Tatyanně: „Mé milé božské duše, buďte dostatečně silní a Tatyanna bude učit Paraméšvari jógu. Představí vám ji. Vaše srdce musí být otevřené přijetí dalšího procesu, který vám představuji skrze Tatyannu, abych dal Paraméšvari jógu. Mám v ni silnou důvěru a věřím, že vám dokáže dát tyto kanály a energii. V budoucnosti, z dlouhodobého hlediska, si je třeba zvyknout na to, že vědění a informace vašeho Svámiho budete přijímat tímto způsobem. Je třeba mentálně se na to připravit a otevřít svá srdce. A také jít skrze Paraméšvari, skrze tuto knihu. Skrze to, co v ní v dávných časech učili - skrze bídžakšary, které zde zapsali a jejich benefity. Není to žádný můj bláznivý nesmysl. Je to autentické a prastaré vědění. Je velmi důležité být v životě tomuto prastarému vědění otevření. Být otevření tomu, co skutečně říká. Hodně štěstí, přátelé. Věřím, že Tatyanna odvede dobrou práci. Je jako dynamit a udělá neuvěřitelnou práci.”

Více o Tatyanně

Vedení kurzu v českém jazyce

Pro účastníky z České republiky bude tento kurz do jejich mateřského jazyka převádět Hana a tým zkušených Šrí Káléšvarových českých studentů.

Více zde…

Hana

S učením Šrí Káléšvary se Hana seznámila v roce 2008. K jejímu prvnímu osobnímu setkání se Svámim došlo v roce 2009 během jeho návštěvy České republiky a o měsíc později vyrazila poprvé do Indie. V následujících letech - až do Šrí Káléšvarova odchodu do mahásamádhi v roce 2012 - pobývala většinu času v ášramu v Penukondě, kde pod přímým vedením Šrí Káléšvary a jím trénovaných učitelů absolvovala Univerzitu duše a řadu speciálních programů.

Začátkem roku 2011 - inspirována Šrí Káléšvarovou charitativní prací a důrazem na hodnoty lidství - iniciovala v Brně vznik dobročinného projektu „Bábova prostřená tabule.“ V jeho rámci již deset let probíhá pravidelné vaření a výdej nedělního oběda pro potřebné a projekt inspiruje další skupiny v různých částech Evropy. V současné době Hana všestranně podporuje Svámiho studenty v České republice, rozvíjí zde aktivity Kaleshwar e.V. a předává své bohaté zkušenosti a znalosti Šrí Káléšvarova učení. Toto učení, které nepřestává studovat a praktikovat, zájemcům zpřístupňuje především prostřednictvím překladů Svámiho textů. Je spoluautorkou českého překladu knihy Dary Širdi Sáí Báby a dalších publikovaných materiálů. Od roku 2013 vede český tým těchto meditačních on-line kurzů.

Jakožto certifikovaná učitelka pořádá semináře a ohňové púdži, poskytuje osobní konzultace a propojuje Šrí Káléšvarovy české studenty s jeho studenty v zahraničí. Společně se svou domovskou skupinou v Brně se nyní naplňuje jejich sdílený sen - vytvořit a udržovat prostor, který by lidem umožňoval zažívat vůni Šrí Káléšvarovy energie.

Když jste na Šivarátri chytří, můžete přestřihnout karmické vazby, negativitu z mnoha, mnoha životů. Jakmile se Šiva probudí, vyslovujeme své modlitby a svá přání. Je to čas, kdy můžete opravdu dosáhnout a přijmout to co chcete.

Šrí Káléšvara

Důležitá data během kurzu

Termín kurzu: 23. února – 15. března 2024

 • Pátek 23.2.: Čas na přípravu a naladění (možnost živé účasti na úplňkové hómě v Brně)
 • Sobota 24. 2.: Začátek 21denní meditační praxe
 • Sobota 24. 2.: Úplňková hóma s dálkovou transmisí z Einhausenu, Tatyannina přednáška před púdžou
 • Úterý 27. 2.: ŽIVÝ Zoom-satsang
 • Pátek 1. 3.: ŽIVÉ on-line bhadžany
 • Pondělí 4. 3.: ŽIVÉ sdílení přes Zoom (sdílení zkušeností se sádhanou)
 • Pátek 8. 3.: Šivarátri s meditací pro pročištění karem & abhišék, Tatyannina přednáška
 • Neděle 10. 3.: Novolunní hóma s dálkovou transmisí z Einhausenu, Tatyannina přednáška před púdžou
 • Úterý 13.3.: ŽIVÝ večer s příběhy přes Zoom (příběhy se Šrí Káléšvarou) s Kaleshwara Yoga sanghou
 • Pátek 15. 3.: Šrí Káléšvarovo mahásamádhi se speciální hómou

Plus další inspirativní příspěvky.

Společně budujeme energii

Naše Kaleshwara Yoga centra jsou domovem „Soul University” (Univerzity duše) – trénovaní/é učitelé/lky v nich vedou všechny námi nabízené kurzy. Ve všech Kaleshwara Yoga centrech budou během šivarátriového programu probíhat silné púdži, které vás podpoří v procesu.

Kaleshwara Yoga Center Einhausen

Kaleshwara Yoga Center Einhausen existuje od roku 2012 a neustále se dál rozšiřuje. Šrí Káléšvara toto místo několikrát navštívil a požehnal mu svou energií. Ve Svámího domě a v púdža-zahradě se konají pravidelné púdži. V chrámové místnosti ve Svámího domě stojí Bábova murti požehnaná Šrí Káléšvarou pro energetickou práci v Evropě. V srpnu 2022 našla v púdža-zahradě domov Bábova socha v životní velikosti, kterou označujeme jako Préma Sái.

Kaleshwara Yoga Center Brno

I Kaleshwara Yoga Center Brno se rozvíjí od roku 2012. Místní sangha opatruje Šrí Káléšvarou požehnanou Bábovu murti pro Brno – silový předmět, který žehná každému, kdo centrum navštíví. Tým centra provádí pravidelné púdži a každotýdenní vaření a výdej jídla lidem v nouzi.

Kaleshwara Yoga Center Alerheim

Kaleshwara Yoga Center Alerheim vzniklo v roce 2022. Seminární a meditační místnost a ohniště pro púdži v přírodě nabízí krásný a silný rámec pro kurzy a energetickou práci.

„Buďte jedna skupina. To je skutečná síla. V dávných dnech se maharšiové scházeli i kvůli malým procesům a praktikovali společně. Vybudovali energii a pak ji vyslali. Ptáky vidíte většinou v hejnu. Tato síla skupiny je jednota.”

– Šrí Káléšvara

Odpovědi na často kladené otázky a slovník pojmů

Co je Šivarátri?

Šiva se ze své meditace probouzí pouze v jeden jediný den. Tím dnem je Šivarátri. Když se probudí, je čas vyslovit své modlitby a svá přání. Samozřejmě, pocházíme z něj. Zná všechny naše problémy.

Šrí Káléšvara

Mahá Šivarátri - oslava požehnané Šivovy noci - je pro meditující jednou z nejdůležitějších nocí v roce. Toto silné novoluní otvírá praktikujícím jógových kanálů bránu k hlubokým úrovním ticha. Každý může zažít čisté vědomí, Šivovu kosmickou energii. A setrvání v tomto vědomí vám umožní zažít sjednocení s vaším pravým já - hlubokou jednotu a ticho.

„Proč je Šivarátri tak významný den? Pořádají se velké slavnosti, lidé se postí a ve všech Šivových chrámech se zpívají úžasné bhadžany. Jaký to má vnitřní význam?

Šiva dokáže vysát jed. Znamená to, že může vysát jakýkoli druh deprese duše, bolest, vaše trápení, vaše negativní karmy… Tak tedy, Šiva má tuto kapacitu. Může přijmout jakýkoli typ bolesti, kterou si nesete. Může ji vysát a pak vám požehnat tím, co ve svém životě chcete. Říká se tomu Bhóla Šankara. Šiva je v dávání požehnání osobou číslo jedna.

Když jste na Šivarátri chytří, pak můžete přestřihnout nit negativity z mnoha, mnoha životů. Když se Šiva probudí, vyslovujeme své modlitby, svá přání. Je to čas, kdy můžeme skutečně dosáhnout, kdy můžeme přijmout to, co chceme.“ – Šrí Káléšvara

V tomto čase je obzvláště snadné ponořit se do vědomí, které stojí mimo dualitu a pochopit všechny iluze a omezení. Právě takový stav vědomí Šiva symbolizuje. Šrí Káléšvara to popisuje tak, že se Šiva, který jinak bez ustání medituje a stará se o duše, v tuto noc probouzí ze své meditace a plní přání. Jakožto Bhola Šankara bezpodmínečně obdarovává ty, kteří se disciplinovaně, s otevřeným srdcem a trpělivostí spojují s jeho energií. Je jiskrou našich duší, naším nejvnitřnějším ohněm, který touží být ve Stvoření silně realizován.

Kdo je Šiva?

Šiva reprezentuje nebe/éter, nekonečnost. Podle indické mytologie symbolizuje jakožto Paramašiva nejvyšší vědomí, které stojí mimo dualitu. Pro tento stav vědomí existuje v různých tradicích a učeních mnoho označení: absolutní realita, ticho, skutečnost, celistvost, jednota, vědomí jednoty, Paramašiva, Kristovo vědomí, dokonalost, beztvarost, neohraničitelnost, nesmrtelnost, „něco, co je mimo stvořenou formu (iluze)“, Paraátma, nadčasovost, Jedno nebo prostě „Bůh“.

O meditaci s mantrou

Meditace s mantrou je jednou z nejefektivnějších duchovních metod, jak svou duši spojit s kosmickou energií a nabít ji jejími vibracemi. Jedná se o meditaci s posvátnými formulemi, které byly tisíce let předávány skrze autentické rukopisy z palmových listů. Mantry jsou modlitby složené z posvátných slabik a slov, které osvobozují našeho ducha a pozvedají naše vědomí k vyšším úrovním. Jsou to přesné nástroje, které při správném používání spouští proces hluboké transformace.

„Džapa (odříkávání mantry) léčí vše. Džapa je forma meditace, která přináší mír nejen do našeho vlastního života, ale i do životů ostatních. Je to dynamická síla, která proráží i nejsilnější závory ve vašem vědomí. Pomáhá koncentrovat vaši mentální energii a pročistit váš emoční systém, nervový systém a systém srdce. Pomáhá vašemu vědomí dojít vyjádření. Džapa je jednoduchost spontánního života, ve kterém leží nejvyšší síla. V srdci je radost z džapy duchovní radostí, hlubokou duševní extází. Tato radost přesahuje rozum i představy. Je jednoduchá a v této jednoduchosti je velká síla. Když kontinuálně praktikujeme džapu, spojí se s námi a začne vyzařovat mírumilovnost a sladkost.” – Matka Meera

Co je to ohňová púdža?

Ohňová púdža

„Jagji (ohňové púdži) jsou dnes používány ke všem možným účelům. Lidé v nich vidí velký užitek: léčení nemocí, řešení problémů, úspěch v zaměstnání, duchovní růst, mentální stabilitu, léčení zlomeného srdce, omytí deprese a dalších typů osobních neúspěchů nebo získání štěstí a blahobytu pro svou rodinu a ochranu pro svůj majetek.” - Šrí Káléšvara

Základ duchovní praxe, kterou Šrí Káléšvara vyučuje, tvoří práce s pěti elementy a v nich přebývající šakti - energií, která je všeoživující silou Stvoření. Během ohňové púdži se tato síla velmi intenzivně uvolňuje a pomáhá nám osvobodit se od různých typů zátěže a dosáhnout vyššího vědomí.

Ohňové púdži otvírají silný kanál a umožňují nám vytvoření živého spojení s Božstvím. Pravidelná účast na nich pročišťuje, posiluje a chrání naše energetické pole. Je jedním z nejúčinnějších nástrojů na duchovní cestě.

Slovo púdža znamená „uctívání“. Púdži jsou v naší tradici součástí duchovní každodennosti. Existují různé formy púdží (ohňové púdži, abhišéky atd…) a všechny pracují s energií pěti elementů (např. s energií elementu ohně, vody apod.). Jsou při nich vytvářeny nejvyšší pozitivní vibrace - pro každého účastníka i celkovou atmosféru.

Ohňové púdži nabízejí energeticky velmi cennou situaci, umožňující vyslat do Stvoření silný záměr - sankalpam - jako například prosbu za mír a léčení pro všechny.

Více [ZDE]

Proč kokosový ořech?

Vnitřek kokosového ořechu je stejně čistý jako lůno – jako vakuum – je chráněn před všemi iluzemi. Nabitím kokosového ořechu naším sankalpam (záměrem) a jeho následným rozbitím dáváme našemu záměru sílu, aby se jakožto čistý tvořivý impulz velmi silně rozvinul. Rozbití kokosového ořechu představuje posvátný okamžik, kdy své sankalpam, své hluboké přání vysíláme do Stvoření.

Šrí Káléšvara o kokosovém ořechu: „Kokosový ořech je šestý element. V kokosovém ořechu se ukrývá celé Stvoření, dokonce více než v lidských bytostech. Kokosový ořech má ‘tři oči’, stejně jako člověk. Kokosový ořech je Brahmovo vědomí. Kokosový ořech je silnější než čakra lůna. V kokosovém ořechu se odehrávají neuvěřitelné mechanismy. Skrze kokosový ořech můžete vyhrát vše. Můžete skrze něj dát osvícení. Saptaršiové získali znalosti o kokosovém ořechu a zapsali je do knih z palmových listů. Používal je i Ježíš. Mahá Sarasvati je v kokosovém ořechu. Je snadné vyhrát ji skrze kokosový ořech.”

Proč používat rakša bandhanu?

„V dnešní době je velmi důležité používat ochranné provázky – pro sebe i před tím, než začnete jakékoli léčení nebo jakoukoli práci s lidmi. Lidé navenek působí šťastně, ale uvnitř šťastní nejsou. Ve svých pocitech, ve svých srdcích jsou smutní, žárliví, necítí se dobře. Když s touto energií myslí na někoho druhého, automaticky k němu proudí tento typ energie. Vždy, když čelím negativitě, rakša bandhana mě zcela chrání. Veškerá negativita, která přijde, jde do tohoto provázku. Rakša bandhanu můžete používat před tím, než dáte léčení nebo pro jakoukoli obtížnou situaci - když máte mluvit před mnoha lidmi nebo skládat zkoušku.” - Šrí Káléšvara

Bližší informace o vaší rakša bandhaně vám budou zaslány po púdžích.

Co je to hóma rakša?

Hóma rakša znamená „zdroj ochrany”. Jedná se o pastu z horkého kokosového popela a ghí (přečištěného másla), která je vytvářena v samotném závěru púdži. Hóma rakša v sobě nese energii celé púdži.

Bližší informace k jejímu používání vám budou zaslány po púdžích.

Začněte uvažovat o tom, kolik máte v životě dobrých přátel. Lidí, kteří při vás stojí děj se co děj. Opravdový duševní partner. Duševní partner – to je ono. Tečka. „Skočíš pro mě z Golden Gate Bridge?” „Ano, udělám to.” Potřebujete v životě tento typ člověka. Minimálně jednoho člověka. Jednoho člověka, který se o vás opravdu stará a stojí při vás.

Šrí Káléšvara

Ohlasy účastnic/ků

„Velké díky celému Kaleshwara Yoga týmu za neúnavnou práci a předávání vědění Svámiho Káléšvary – ať už v rámci kurzů, přednášek, akcí a letos i během neuvěřitelně intenzivní cesty do Indie! Byl to rok, ve kterém jsem se díky své práci v rámci procesů, účasti na akcích, prostřednictvím léčivých sezení a osobních rozhovorů mohla podívat na mnoho témat, možná jsem dokonce dokázala rozpoznat některé z tzn. „bloků”, které mě drží ve starých vzorcích. Děkuji všem, kteří to umožnili, především Svámimu a všem jeho neuvěřitelným studentům. Přeji vám všem požehnní mistra a Božské Matky!” M.K., Německo (Vánoční on-line kurz 2023)

„Srdečné díky celému týmu z Einhausenu, Brna a Alerheimu za úžasný navarátriový program „Šakti svarůpa”, za všechny přednášky se srdce otvírajícími doporučeními, vysvětleními, zážitky a vhledy, za překrásné fotografie a sdílení z púdží a za vibrující bhadžany. Bylo fascinující znovu skrze to intenzivně zažívat šakti a energii naší božské mistrovské linie a díky rostoucímu vyššímu vědomí a lásce cítit spojení s Božskou Matkou, Božským Otcem a celým stvořením.” E.B., Německo (Navarátriový on-line kurz 2023)

„Obrovské díky, milá Tatyanno a milé týmy a vedoucí týmů i v Alerheimu a Brně za provázení požehnaným časem navarátri. Přednášky byly tak inspirující a vyživující a energie tak silné. Způsobovaly velké kroky a dlouho očekávané změny. Zabývání se strachy bylo v mém případě velký ‘Gamechanger’.’Děkuji za toto cenné doporučení! Jsem šťastná a vděčná za to, co mi bylo v tomto čase darováno. Spojení s celou sáí-rodinou je tak velké a posilující. Děkuji, děkuji, děkuji. Posílám všem srdečné objetí.” J.B., Švýcarsko (Navarátriový on-line kurz 2023)

Další ohlasy

„Milá Tatyanno! Máš neuvěřitelný dar srozumitelně a laskavě vysvětlovat Svámiho učení. Během tvých satsangů ti visím na rtech a proudí ke mně božský nektar. Jsi úžasná! Děkuji! Děkuji! Děkuji!” L.R., Švýcarsko (Velikonoční on-line kurz)

„Wow, Tatyanno, to byla zase úžasná přednáška! Pokaždé mě hluboce dojme, jak jasně a laskavě mluvíš! Mnoho milých díků, je krásné, že jsi!” E.E., Německo (Velikonoční on-line kurz)

„Satsang byl pro mě velmi užitečný! Milá Tatyanno a týme, děkuji za vaše působení. A samozřejmě děkuji Svámimu!” M.K., Německo (Šivarátriový on-line kurz 2023)

„Milá Tatyanno, moc děkuji za milá slova, lásku a jasnost, která teď ve mně velmi pokojně vibruje, velmi si to užívám. Happy Mahashivaratri!” U.S., Německo (Šivarátriový on-line kurz 2023)

„Srdečné díky, milá Tatyanno, tvoje přednáška je nejlepší příprava, perfektní naladění na Šivovu noc nocí. Happy Mahashivaratri s nejvyšším Šivovým požehnáním pro tebe, pro celý tým Káléšvara jógy a pro všechny, kteří s námi slaví.” E.B., Deutschland (Šivarátriový on-line kurz 2023)

„Milá Tatyanno, mnoho srdečných díků za tuto úžasnou přednášku. Obsahuje vlastně všechno, co člověk potřebuje vědět. Navíc jsi úžasně zprostředkovala to, co nám Svámi dal. Srdečné pozdravy a úžasnou noc!” R.S., Rakousko (Šivarátriový on-line kurz 2023)

„Skvělé, vaše práce s pěti elementy a zanoření do jejich energie pro více síly a vědomí. Děkuji za smysluplné, krásné, inspirativní obrázky, poučné přednášky a povznášející bhadžany.” E.B., Německo (Šivarátriový on-line kurz 2023)

„Milá Tatyanno, ze srdce DĚKUJI za toto cenné a obohacující učení. Text i video se mně velmi dotkly.” P.E., Rakousko (Vánoční on-line kurz 2022)

„To že Tatyanna náš proces tak silně podporovala z Indie a vy pomocí úžasného abhišéku v Einhausenu, vnímám jako velké požehnání. Ze srdce děkuji! Buďte požehnaní.” M.S., Německo (Vánoční on-line kurz 2022)

„Velmi dojemné a plné lásky a oddanosti. Velké díky všem i za silnou a inspirující skupinovou energii. Cítím se chráněná a vnímám Matčinu přítomnost. To je mír. Óm šánti, šánti, šántií” L.T., Německo (Vánoční on-line kurz 2022)

„Milá Tatyanno, bylo opravdu ohromující, jak při tvém popisu cesty do Širdi přišla energie Širdi v několika dávkách sem ke mně a znovu probudila dojemné vzpomínky a pocit štěstí, který jsem zažívala během cesty do Širdi na gurupurnimu 2012 a také vděčnost za Širdi Bábova velkorysá požehnání, která jsme všichni obdrželi.” E.B., Německo (Vánoční on-line kurz 2022)

„Srdečné díky vám všem, jste skvělý tým…. Byl to pro mě dojemně krásný kurz se spoustou krásných zkušeností a materiálů k učení. Děkuji, že žijete svou hlubokou lásku k Božství a sdílíte ji s námi. Jsem šťastná, že jsem součástí této úžasné duševní rodiny.” U.S., Německo (Gurupurnima 2022)

„Milá Tatyanno, mnoho, mnoho srdečných díků za tvé inspirace k sádhaně. Velmi mě oslovily a dojaly. Znovu jsem si uvědomila, jaký dar jsem díky osobnímu setkání se Svámim dostala. Jeho slova a jeho blízkost mi doslova každý den pomáhají sdílet a předávat lásku, vděčnost a pravdivost, kterou jsem skrze něj zažila. Děkuji, děkuji Svámi.” B.R., Německo (Gurupurnima 2022)

„Být s vámi na této cestě, mi dělá velmi dobře. Děkuji. Posílám všem velmi srdečné objetí.” S.N., Německo (Velikonoční kurz 2022)

„Děkuji za vaše velmi hluboké působení.” A.S., Německo (Velikonoční kurz 2022)

„Jaká krásná přednáška před púdžou! Děkuji za připomenutí nejrůznějších vybíjecích technik. Nikdo mi nevěří kolik pozitivních věcí se stalo. Vždycky mě potěší, když mi mé studentské sestry řeknou: ‘Díky Bohu, že jsi tady a že s tebou mohu pracovat.’ Vím, že za to mohu děkovat jen vám nebo milému Bohu, Happy Navaratri!” M.R., Německo (Navarátriový on-line kurz 2022)

„Být s vámi ve spojení, bylo opět opravdu krásný zážitek. I když (nebo právě proto :-) ) to pro mě byla velká výzva, ze srdce vám děkuji za vaši práci. A také za učení, které ty, Tatyanno, tak srozumitelně vyučuješ. Jsem ráda, že patřím „do rodiny“ a srdečně vás objímám!” U.S., Německo (Velikonoční kurz 2022)

„Jsem trochu smutná, že je kurz oficiálně u konce. Je to s vámi pokaždé tak krásné! Děkuji za úžasné inspirace k sádhaně. Jsem ráda, že jste.” M.R., Německo (Velikonoční kurz 2022)

„Než mě zase dožene všední život, mám potřebu vám všem ze srdce poděkovat! Prožít poslední dny tak intenzivně společně s vámi bylo úžasné. Cítila jsem se opravdu chráněná, Svámi byl tak přítomný a měl z nás všech radost. Děkuji, Tatyanno, za tvoje autentické vyprávění a hluboké vědění, které jsi s námi sdílela. Speciální díky i tobě, Tobiasi, za to, že nám tak rychle dodáváš záznamy. Abhišék okvětními lístky růží jsem objevila teprve po naší večerní meditaci a měla jsem velkou radost z toho, jak mne tato jemná a zároveň silná energie, kterou vyzařujete, dosáhla. Požehnaná, vděčná a naplněná nekonečnou láskou jsem pak šla blažená do postele.” U.S., Německo (On-line kurz u příležitosti mahásamádhi 2022)

„Milovaní, z celého srdce vám děkuji za šivarátriový proces! Byla to opět jako vždy skvěle sedící 21denní přípravná sádhana a velmi krásný, pokojný a naplňující vrchol. Ze srdce děkuji za všechnu lásku a oddanost, kterou jste do zdaru procesu vložili.” J.S., Německo (Šivarátriový on-line kurz 2022)

„Milá Tatyanno a týme, jak hluboký on-line kurz! Přídavek v podobě ‘Osmi stadií ticha’ byl nekonečně cenný dárek. Přinesl mi spoustu jasnosti a inspirace pro mou další meditační praxi. Děkuji, děkuji, děkuji!” K.R., Švýcarsko (Vánoční kurz 2021)

„Obrovské díky za tento objasňující satsang. Toto vysvětlení považuji za velmi užitečné a hluboké.” U.D., Německo (Vánoční kurz 2021)

„Děkuji za tento cenný satsang. Přeji tobě, milá Tatyanno, i celému týmu spoustu lásky a dobra i v roce 2022 a mnoho úspěchu ve vaší požehnané práci, kterou pro nás s tak velkou inspirací, láskou a oddaností odvádíte.” B.R., Švýcarsko (Vánoční kurz 2021)

„Velké díky za úžasné fotky a za vaši práci. Pokaždé dorazila velmi silná energie, která mě silně provázela mým dnem. Těším se na večerní společnou meditaci a posílám srdečné pozdravy.” P.B., Německo (Navarátriový on-line kurz 2021)

„Milá Tatyanno a týme, byl to překrásný kurz. Užívám si všechno, co se ve mně a kolem mně děje. Dokážu přijímat i výzvy a být k sobě citlivá. Srdečné díky vám všem a Božské Matce, která nám tak požehnala. Byla jsem ráda za podrobné informace o různých formách Božské Matky! I když už jsem oslavila hodně navarátri, tyhle vědomosti jsem neznala. Děkuji! Přeji vám všem krásný čas pro zažití energie a pro nové objevy!” U.S., Německo (Navarátriový on-line kurz 2021)

„Srdečné díky! Právě se splnilo moje přání! Jak je možné, že Tatyanna zná má přání? Už tolikrát jsem zažila, že byla naplněna, i když jde jen o ‘malá’ přání. Děkuji, děkuji, děkuji za všechnu práci a radost, kterou mi vždy připravíte. Nosím vás všechny v srdci.” I.M., Německo (Navarátriový on-line kurz 2021)

„Ooooooooooobrovské děkuji všem za gurupurnimový meditační kurz. Wow – To byla síla.” K.R., Švýcarsko (Gurupurnimový on-line kurz 2021)

„Energie byla tak silná, že jsem se během celé přednášky cítila jako napojená na kabel s energií a zažívala satčitánandu. Požehnané Velikonoce celému Káléšvarovu evropskému týmu.” E.B., Německo (Velikonoční on-line satsang 2021)

„Právě jsem ‘přijala’ energii sudaršana púdži. Děkuji, že jste na nás všechny mysleli. Během Tatyanniny přednášky vstoupila do místnosti jako pokaždé silná energie – jasný symptom přítomnosti Svámiho energie. Přináší mi to velkou motivaci a pocit štěstí.” E.B., Německo (Sádhana Ochrana duše 2020)

„Děkuji za krásný navarátriový kurz se vším co obsahoval. Bylo to tak krásné období, které jsme společně všichni prožili. Vždy se to dotkne mého srdce a dějí se různé věci. Cítím se svobodnější a spokojenější. Těším se na shledanou!.” E.M. Česká republika (Navarátri 2019)

„Úžasná, silná, laskavá a moudrá učitelka (Tatyanna)! Buďte všichni podporováni láskou. Velké díky za vaši úžasnou léčivou práci a sdílení vědění!” B.F., Švýcarsko (Navarátri 2019)

„Jsem nekonečně vděčná Svámimu. Je neuvěřitelné, co všechno v tak krátkém čase předal. A vaše činnost, přípravy, zpracování znalostí a jejich sdílení s námi je opravdu fantasticky krásné a je to velké štěstí.” J.K., Švýcarsko (Šivaratri 2019)

„Když jsme společně jako skupina meditovali, bylo to opět velmi silně vnímatelné. Energetické pole, které díky tomu vzniklo, a také meditačním procesem vytvořená ochrana byly velmi dobře cítit!” B.S., Německo (Navarátri on-line kurz 2018)

O této cestě

„Semínko duchovnosti na této planetě má svůj počátek v Indii. To je pravda. Výchozí bod duchovnosti na této planetě je v Indii. Prastaré božské duchovní vědění nadpřirozených světců (z doby) před 2000 až 5000 lety, kteří praktikovali se silnými mantrami a přijali do svých duší nejvyšší kosmickou energii. Objevili Védy, tajné formule manter a energetické anděly. Každý král, každá vesnice věnovala svůj život spojení se s Bohem. Poznali kosmickou energii. My nyní děláme prakticky to samé…

Více čtěte ZDE…

Cesta kosmických kanálů

„…Lidé dávné Indie měli tisíce let čistá, oddaná srdce. Nejdůležitějším přáním bylo zažít zázračnou Boží energii. Byly objeveny určité mantry a skrze ně přitaženi andělé. To byla jejich technologie. Indická věda plně spoléhá na slunce, anděly a zázračné síly. Veškerá jejich věda se točí kolem sil. Jejich technologií byla síla pracovat s dušemi. V této epoše, v dávných dobách chtěli lidé skutečně, skutečně, skutečně zažít energii, a tak stvořili určité mantry. Když je vytvořili, přitáhli mnoho andělů a mluvili s nimi. Veškeré informace přišly skrze anděly. Andělé neustále mluvili do uší některých světců a tito světci všechno zapisovali. Všechny rukopisy, všechny posvátné informace, se svět naučil před 2000, před 5000 lety skrze anděly. Pak je lidé zapsali. Určité množství informací je stále ještě ukryto nebo bylo ztraceno.

V těchto rukopisech jsou nadpřirozené formule - mantry a jantry - které ukazují, jak se člověk může spojit s kosmickou energií, jak ji může přitáhnout, jak ji může zvládat, jak ji strávit, jak ji používat. A pak, když ji použije, jak přijmout, co přijde zpět. To jsou (jednotlivé) kroky.

Když tito lidé přijali od andělů informace, zapsali je a pak je ukryli, protože měli velký strach. Andělé jim řekli, že přijde neuvěřitelná negativita - boje, války, bláznivé věci a katastrofy. Nebylo by dobré zpřístupnit informace okamžitě. Měli tehdy velký strach z toho, co bylo třeba udělat a jak to udělat. Samozřejmě už došlo k mnoha válkám, k mnoha katastrofám a mnoha bláznivým věcem. Teď je ten pravý čas, uvést informace ve známost. Nyní je ten pravý čas, aby přišly, aby byly vidět.

Jste jako semínko. V tom semínku je ukrytý obrovský strom. Jsou v něm ukryty květy, jsou v něm ukryty plody, jsou v něm ukryty listy, jsou v něm ukryty kořeny. Je v něm ukryto vše. Chce to však proces - zasadit ho do země, nechat ho růst. Povinností mistra je zasadit vás do země. Zasadit vás do země znamená dát vám iniciaci. Iniciace neznamená nic, než rozjasnit vaši duši, způsobit, že se spojíte s těmito vibracemi, že se spojíte s kanály, spojíte svou duši s kosmickou duší.

Toto je teď mé velké poslání: Přinést zpět kanály, které praktikoval Ježíš, a zpřístupnit studentům Božskou Matku, aby mohli zažít její daršan a získat od ní schopnosti. Pracuji na tom. Prosté.”
- Šrí Káléšvara

Zásadním poselstvím duchovního mistra Šrí Káléšvary je, že každý člověk, který se s oddaností věnuje duchovnímu rozvoji své duše, může dosáhnout přímého zážitku Božství. Na své Univerzitě duše demonstroval schopnosti, které by západní mysl označila za zázraky, a řadě svých studentů zprostředkoval s Božstvím přímý zážitek.

Skrze sádhanu (duchovní praxi) s mantrami (zvukovými formulemi) a jantrami (posvátnými obrazci) z knih z palmových listů se probouzí a rozvíjí naše duše a vstupuje do živého vztahu s šakti - všeoživující tvořivou silou vesmíru. Šakti - ženský princip Boží síly upadl v povědomí lidstva v zapomnění. Začnou-li však nyní duchovní studenti vstupovat do transformujícího, živého vztahu s Božskou Matkou, vznikne tak prostor - pole vědomí - ve kterém může více a více lidí rozpoznat, kým skutečně jsou. V bezprostřední zkušenosti s mužským i ženským aspektem Božství (s vědomím i s tvořivou silou) se zcela přirozeně rozvine jejich jasnost, síla vůle, soucit a léčivé schopnosti. Budou se cítit stále více a více spojeni se vším, co existuje, a budou toto vědomí vyzařovat.

Šrí Káléšvara zastával názor, že je třeba respektovat společný duchovní základ všech náboženství a překračovat jejich omezení a vnější systémy víry. Tento přístup často označoval pojmem „věda duše”. Mezi jeho studenty a lidmi, kteří tyto znalosti praktikují, se nachází lidé vycházející z nejrůznějšího kulturního i náboženského prostředí.

Pro iniciaci do šakti-kanálů a znalostních systémů podle Šrí Káléšvary, stejně jako pro další zkušené provázení v osobním duchovním procesu, vyhledejte prosím autorizovaného Káléšvarova učitele.

[Více o této cestě zde]

[Aktuální program kurzů]

Dakšína

Jednorázová účast:

Dle vlastního uvážení

 • 1 530 Kč (snížená dakšína, např. studenti, senioři, samoživitelé, speciální okolnosti)
 • 2 304 Kč (základní dakšína)
 • 3 834 Kč (sponzorská cena)

(Zahrnuje 1 x živý telesatsang, Tatyanniny video přednášky před púdžami, 3 x individuální energetickou transmisi od ohňových púdží, zkušené vedení procesem a pravidelné inspirativní příspěvky se Šrí Káléšvarovými slovy během kurzu.)

PŘIHLÁŠENÍ ZDE

Předplatné on-line kurzů:

Chcete-li se on-line kurzů účastnit pravidelně, roční předplatné vám umožní udržet si přehled o vašich měsíčních nákladech. Přejeme vám hodně radosti při praktikování.

Dle vlastního uvážení

 • 630 Kč měsíčně (snížená dakšína, např. studenti, senioři, samoživitelé, speciální okolnosti)
 • 960 Kč měsíčně (základní dakšína)
 • 1237 Kč měsíčně (sponzorská cena)

(Předplatné musí běžet minimálně rok. Zahrnuje účast na 5 on-line kurzech s Tatyannou, v jejichž rámci získáváte živé telesatsangy, dálkové energetické transmise, zkušené vedení procesem a inspirativní příspěvky ze Šrí Káléšvarova učení)

Parametry ročního předplatného

 • Předplatné běží minimálně jeden rok (zahrnuje 5 on-line kurzů s Tatyannou).
 • Výpověď předplatného je možná po 12 měsících, vždy 2 týdny před začátkem dalšího kurzu. V opačném případě se předplatné automaticky prodlužuje o jeden kurz.

Předplatné registrovat ZDE

Předplatné registrovat ZDE

Rámcové podmínky

Prohlášení o zodpovědnosti

Prohlášení o zodpovědnosti

Duchovní cvičení, která jsou v rámci on-line programů Sri Sai Kaleshwar e.V. představována, nenahrazují lékařskou diagnózu nebo návštěvu u lékaře, psychologa či psychoterapeuta. Lektoři a spolupracující osoby nepřejímají zodpovědnost za jakékoli následky, které by se mohly objevit v souvislosti s používáním meditačních cvičení a technik uvedených v kurzu.

Důležité upozornění!
Při těžkých fyzických nebo psychických onemocněních je účast možná jen po domluvě s Vaším ošetřujícím lékařem. Konzultace s lékařem je zásadní zejména tehdy, pokud užíváte psychoaktivní substance nebo se u Vás objevuje nebo objevovalo sebeohrožující chování nebo chování ohrožující jiné. Svým přihlášením potvrzujete, že jste toto doporučení vzali na vědomí.

Způsoby platby & Storno

Způsoby platby

 • Dakšína nebo její první splátka je splatná po registraci.
 • Po úspěšné registraci (viz níže) obdržíte e-mail s platebními metodami.

Stornování účasti

 • Storno lze provést pouze písemně na info@kaleshwar.cz. Včasnost závisí na přijetí storna u Kaleshwar z.s.
 • Při stornování účasti do týdne před termínem kurzu je storno poplatek 50 % kurzovného.
 • Při stornování účasti od 3 dní před termínem kurzu je storno poplatek 75 % kurzovného.
 • Při stornování v termínu kurzu propadá celé kurzovné.

Podaří-li se vám místo sebe najít někoho jiného, není stornovací poplatek účtován.

Pokud jste po registraci neobdrželi e-mail potvrzující úspěšnost vašeho přihlášení nebo máte k přihlášení jakékoli otázky, ozvěte se prosím na info@kaleshwar.cz.

Více o dakšíně

Co je dakšína?

Slovo dakšína pochází ze sanskrtu a označuje vyrovnání za duchovní požehnání nebo duchovní učení.

Přijatá dakšína je stoprocentně využívána pro charitativní účely a slouží úkolu – v souladu se Šrí Káléšvarovým přáním a zadáním – zpracovávat cenné znalosti z knih z palmových listů, které během svého života sdílel, a také jeho učení sdílet a prezentovat v jeho původní podstatě a čistotě a zpřístupnit ho co nejvíce lidem. Dále vytváříme regionální centra jakožto energetická místa, ve kterých je energie živá a žita, a kde realizujeme humanitární projekty.

Proč používáme model odstupňované dakšíny?

Naše schopnost nabídnout model stupňovité dakšíny je výsledkem společného úsilí Kaleshwara Yoga společenství a může fungovat pouze díky účasti a integritě všech. Když každý přispívá v rámci svých možností, posouváme se k paradigmatu dávání, které odpovídá skutečnému významu dakšíny (daru vděčnosti mistrovské linii). To často zahrnuje přehodnocení toho, jak se člověk vidí ve vztahu k bohatství, a rozpoznání toho, co vlastně má a může dát.

Myslíte si, že patříte do kategorie s vysokým, středním nebo nízkým příjmem/bohatstvím? Je pro vás snadné zaplatit tento kurz? Znamená to pro vás v tuto chvíli tak trochu oběť nebo dokonce strádání? Poté, co si dopřejete chvíli k zamyšlení, vyberte si z nabízených možností to, co se vám zdá pravdivé.

Děkujeme, že jste si udělal/a čas na zamyšlení. Věříme vašemu rozhodnutí v této praxi vzájemné podpory a ekonomiky daru.

Platba na splátky a případně menší až žádný příspěvek

Pokud pro vás i nejnižší platba na stupnici představuje výzvu, níže jsou uvedeny další možnosti. Součástí našeho chápání společenství je, že společenství podporuje i ty, pro které je finanční vyrovnání možné jen omezeně nebo vůbec.

 • Energetické vyrovnání lze hradit i na splátky. V takovém případě si prosím při registraci zvolte příslušnou možnost platby na splátky.

 • Pokud pro vás v současné době není kvůli okolnostem možné poskytnout ani nejnižší finanční vyrovnání (jste např. student/ka, nezaměstnaný/á, samoživitel/ka nebo máte příliš nízké příjmy) a opravdu toužíte po účasti na kurzu kontaktujte nás prosím na [info@kaleshwar.cz] (mailto:info@kaleshwar.cz).

Kaleshwara Yoga společenství chce poskytnout možnost účasti každému, kdo má seriózní zájem vydat se touto cestou.

Těšíme se na tebe!

PŘIHLÁŠENÍ ZDE

Sdílení je pomoc

Účastí na tomto on-line kurzu děláš něco dobrého pro sebe a zároveň tím pomáháš chránit Šrí Káléšvarovo duchovní dědictví v jeho původní čistotě, zpracovávat ho, překládat ho do různých jazyků - včetně češtiny - a sdílet ho se světem. Podporuješ tak i naše dobročinné projekty, jako například pravidelný nedělní výdej jídla pro lidi v nouzi v Brně. Všechny příjmy směřují těmito směry.

Pokud se ti tento program líbí, pošli prosím informaci o něm dál. Děkujeme!

Přátelé, svatba není žádná velká věc. Skutečná láska, skutečná láska. Láska je nesmrtelná. Láska není žádná zodpovědnost. Láska je hloubka nektaru. Když víte jak chutná nektar, skutečná láska, to je pravé pouto. Když takové pouto neexistuje, je to promarněný život.

Musí tam být jiskra. Jiskra. Důležité je, mít v životě skutečného duševního partnera, který se o vás opravdu zajímá, sdílí s vámi a stará se o vás až do vašeho posledního dechu. Když v životě nemáte tento typ duše, můžete na to zapomenout.

Váš manžel není vaše bezpečí. Samozřejmě, že vám na určité úrovni vytváří bezpečí. Vaše rodina vám dává určité bezpečí, dobře. Vaše děti vám dávají bezpečí, dobře. Ale guruparampara je opravdu dobré bezpečí. Skutečná přátelství, duševní partner, to je skutečné bezpečí.

Šrí Káléšvara

PŘIHLÁŠENÍ ZDE