IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

INDIA JATRA - Sádhana & Gurupurnimová cesta 2024

St, Čvc 10 — St, Čvc 24, 2024

Všichni, kdo přijdete do Penukondy: Existuje zákon, že někde je spojení mezi vaší duší a Božskou Matkou, Šivou a některými dalšími charaktery. Existuje sedm duševních bratrů: Širdi Bába, Rámakrišna Paramahamsa, Ramana Maharši, Paramahansa Jógánanda, Bábadží, Buddha, Ježíš Kristus. Někde jste s nimi spojeni. Nepřeháním.

Až bude učení opravdu zveřejněno, Penukonda se stane centrem. Zcela to změní systém víry ve světě. Změníte systém víry v duchovnosti. Nechoďte v temnotě. Kráčejte s jasností. Kráčejte se skutečnou moudrostí. Není to tak, že někdo toto učení sepsal před 100, 200, 500 lety. Napsali to před tisíci lety.

Penukonda bude brzy známá po celém světě. Je to silové místo velkého šéfa (Ježíše Krista). V nadcházejících dnech bude Penukonda velkým požehnáním pro svět.

Šrí Káléšvara

GURUPURNIMA V PENUKONDĚ

– Zažijte lásku & sílu mistrovské linie

Kaleshwara Yoga silová cesta s Tatyannou & týmem

Varianta 1: Sádhana & Gurupurnima ve Šrí Káléšvarově ášramu v Penukondě (10.–23. 7.2024)
Varianta 2: Cesta do Tirupati & Kalahasti (23.–25. 7.2024)
Varianta 3: Budu součástí skupiny jen během gurupurnimového programu (17.–23.7.2024)

Přidejte se a oslavte s námi gurupurnimu na silovém místě Penukonda!

Cestujte s námi do Penukondy a prožijte srdce otvírající a transformující čas meditační praxe ve Šrí Káléšvarově ášramu. Na vaší vnitřní i vnější cestě vás bude provázet Tatyanna, seniorní učitelka prastarého duchovního vědění, které Šrí Káléšvara sdílel se světem. Žila v Penukondě 12 let a Šrí Káléšvara na ni přímo přenesl vědění a energii. Její dlouholetá zkušenost ve vedení meditačních a procesových skupin vytvoří naší skupině úžasný prostor pro duševní růst.

Vysoké vibrace silového místa Penukonda vám pomohou dosáhnout nové hloubky ve vaší meditační praxi. Už po pár dnech zjistíte, že z vás opadl stres, mnohem víc vnímáte své srdce a dostáváte se do kontaktu se svou duší. Přičemž nechat se životem vést hlasem své duše je důležitý bod na duchovní cestě.

Indie jakožto „matka duchovnosti” lidi odjakživa inspirovala k touze pochopit stvoření a zažít čisté vědomí. Indie už tisíce let dává světu nespočet duchovních mistrů a světců. Vibrace jejich duší jsou zřetelně vnímatelné na mnoha místech – země v Indii vyzařuje vysokou léčivou energii.

Vibrace země v Indii jsou úplně, úplně jiné než v Německu, Anglii nebo v Americe, protože tam po tisíce let meditovaly spousty světců. Nabrali vysoku kosmickou sílu, vybudovali v Indii chrámy, vytvořili ohromné silové předměty k zachycení nejvyšší božské síly a instalovali je tam. Budovali chrámy podle perfektních principů vástu, skrze které úžasně proudí energie pěti elementů. V indické tradici se všechno točí kolem vytváření síly, abychom ji mohli používat, napojit se na ni, přijmout nejvyšší požehnání a spojit se s Kosmickým.

Penukonda má velmi starou historii s mnoha světci. Určitě znáte Bábu, Ježíše a Buddhu – ti všichni jsou spojeni s Penukondou. V Penukondě je Ježíšovo silové místo, jeho hlavní silové místo. Každý mistr, každá božská duše vytváří svoje osobní silové místo, kde v zemi nechávají část své duševní energie, své síly.

Tatyanna během přednášky v Londýně, 2010

Duchovní program

Gurupurnima

– Úplněk gurua: Zažijte lásku & sílu mistra

V neděli 21. 7. 2024 je gurupurnima – úplněk mistra a energetický vrchol naší cesty. Být v tento den v ášramu v Penukondě je velké požehnání. Ze Šrí Káléšvarova samádhi proudí energie a my se můžeme hluboce ponořit do vlastního vztahu mistr-student a přijmout energii pro naše další kroky na duchovní cestě.

Gurupurnima, tato energie je energií mistra. Gurupurnima – úplněk mistra. Ze všech 365 dní je gurupurnima velmi mimořádný den pro přijetí mistrova požehnání. Řekněme, že mistr zemřel, opustil své tělo a student je sám. Možná, že začne hledat jiného mistra, ale jeho duše to nepřijímá. Duše jeho mistra je s ním svázaná. Sedí a medituje. Ať už v tento den prosí o cokoli, speciálně v tento den (na gurupurnimu), přijme od mistra neuvěřitelnou energii a neuvěřitelné požehnání.

Energie mistra jsou kanály, které praktikuje – zpět k mému mistrovi, k mistrovi mého mistra, jeho mistrovi a jeho mistrovi… Je to dědictví mistrovské linie. V tento čas neexistuje šance, že by se této linie mistrů dotkla iluze. Proto se tomu říká gurupurnima, měsíc gurua. V Indické tradici existuje speciální zákon, který říká, že přání každého oddaného studenta, který praktikuje modlitby svého mistra, budou naplněna. Velká část energie je v mistrových rukách. V tento čas může díky milosti Božské Matky ve vašem životě tvořit, dělat a působit úžasné věci.

Šrí Káléšvara

Naše cesta bude především vnitřní cestou a začne již předtím, než nasedneme do letadla:

 • Už 15.6.2024 se sejdeme na Zoom, abychom se naladili na společnou cestu a dobře se připravili na čas a energii v ášramu.
 • Čas na místě využijeme k tomu, že si během satsangů prohloubíme znalosti a skrze sádhanu se ponoříme do energie silového místa v Penukondě.
 • Díky návštěvě chrámu Čaudešvarí v Bukkapatnam zažijeme místo, na kterém Šrí Káléšvara zažil svůj první daršan Božské Matky.
 • V Indii od Tatyanny přijmete silné individuální transmise energie ve formě šaktipatu.
 • Při každodenních abhišécích, áratích a večerním zpěvu bhadžanů se budeme společně scházet v Bábově chrámu, abychom omyli negativitu, vyrovnali pozitivní energii a užili si pokojné vibrace otevírajícího se srdce.

Místa na naší cestě

Penukonda – Bukkapatnam – Tirupati – Kalahasti

Můžete si zvolit jednu ze tří variant. Podle toho bude pobyt v Indii trvat 7, 13 nebo 16 dní

Prožijte gurupurnimu na silovém místě v Penukondě!

 • 10.07. ráno přílet do Bangalore – transfer do Penukondy
 • 10.07.–22.07. Pobyt ve Šrí Káléšvarově ášramu v Penukondě (meditace, individuální energetické transmise, sádhana v chrámech a na samádhích v okolí, energetické procesy jako jsou abhišéky a ohňové rituály, zpěv bhadžanů, satsangy a sdílení)
 • 18.07.–22.07. Gurupurnimový program s duševní rodinou z celého světa (volitelné: Iniciace silového místa)
 • 23.07. Odlet z Bangalore domů NEBO
 • VOLITELNÁ DOPLŇKOVÁ CESTA: 23.–24.11. Dvoudenní cesta do Tirupati & Kalahasti Návštěva Venkatéšvarova chrámu v Tirupati a Šivova chrámu v Kalahasti, domova Váju (vzdušného) lingamu – jednoho z lingamů pěti elementů
 • 25.07. Odlet domů z Chennai

Penukonda

Penukondu a jejích 365 chrámů vybudoval v 16. století král Krišnadévarája. Tato posvátná pevnost zaujímala ve Vidžájanagarském království dlouhou dobu speciální postavení. I tak toto místo postupem času čím dál víc upadalo v zapomnění. Neviditelná práce světců ho však nikdy neopustila.

Šrí Káléšvara Penukondu, jakožto silové místo, znovu oživil. Vytvořil místo s téměř dokonalým vástu, v jehož zdech naleznete krásnou růžovou zahradu a vodní fontánu. Ášram chrání Širdi Sáí Bábova murti, která žehná všem, kteří k ní přijdou – stejně jako v Širdi. Bábá - Šrí Káléšvarův mistr - je součástí linie světců a mistrů, která je s Penukondou spojena už po staletí. V roce 2011 se naplnil Šrí Káléšvarův dlouholetý sen – do Dvárakámaji (nejposvátnějšího jádra tohoto místa) byla instalována socha Mahišásura Mardini (forma Božské Matky). V Dvárakámaji se dnes nachází i Šrí Káléšvarovo mahásamádhi.

Zažít Penukondu je úžasné. Všechno je dobře zorganizované a je velmi zajímavé poznat, jak to chodí v ášramu. Bylo to nabité zážitky jako jsou árathi, abhišék, založení silového místa a nezapomenutelný výlet do Tirupati. Děkuji!

Zkušenosti Anja G., Německo

Osobní silové místo (Powerspot) v Penukondě

Během našeho pobytu si můžete založit silové místo v Penukondě. Je to vzácná příležitost. Mít silové místo v Penukondě je požehnání pro každého praktikujícího šakti kanálů, zejména, když je aktivní jako léčitel.

Některé z přínosů silového místa:

 • Je nemožné, aby vaši duši ovlivnily nějaké negativní energie.
 • Můžete znásobit energii své duše.
 • Vaše silové místo je zodpovědné za to, aby se postaralo o všechny vaše bloky.
 • Silové místo vás podporuje, když žijete ve špatném vástu.
 • Baterie vaší duše je automaticky nabíjena.
 • Můžete se automaticky vybíjet.
 • Můžete praktikovat jakýkoli proces z šakti-kanálů (demonstrovat určité siddhis nebo jógy je možné jen se silovým místem).
 • a další.

Máte-li otázky k osobnímu silovému místu, obraťte se na svou učitelku nebo nám napište na info@kaleshwar.cz.

Powerspot (osobní silové místo) je „místo tvé duše”.

Neustále vibruje a dává ti energii.

Šrí Káléšvara

Tatyanna o silovém místě (z přednášky v Londýně 2010)

Co se stane, když si založíte silové místo v Penukondě? V této zemi, v Penukondě, je zakopáno mnoho silových předmětů. Tzn. že vaše malé silové místo je jako malá jehla, která začne být magnetizována silovými předměty kolem ní. Všechny silové předměty, všechna energie, která tam je, automaticky proudí k vašemu silovému místu. Tzn. že automaticky, aniž byste něco dělali, přijímáte do duše obrovskou kosmickou energii.

Je to jako mít úspory na bankovním kontě, na kterém dostáváte dobré úroky, mnohem víc než u normální banky a člověk nemusí nic dělat, protože země má tu vlastnost, že energii zesiluje a násobí.

Tzn. že i když jste tady v Londýně, Německu nebo Americe, energie proudí do duše a vytváří kolem vás silnou ochranu a mistr díky tomu může naplnit konto vaší duše. (Energie) roste a roste, až je nádoba plná a člověk se pak dokáže spojit s anděly a Božskou Matkou, získat božské zkušenosti a cestovat duší. To je možné, jen když máte silové místo. Každá božská duše – Buddha, Bábá nebo Ježíš – ti všichni si někde na této zemi vytvořili silové místo a věděli, jak se dostat k energii.

Když například Svámi cestuje a dává program, pak se krátce před tím zpravidla spojí se svým silovým místem a čaneluje energii. Spojuje se, má tam své napojení. Napojí se na tuto energii a prostě ji rozlévá. Je to jako kdyby si něco vybral ze svého bankovního konta a prostě se dělil se všemi, kteří potřebují požehnání.

Proto je velmi důležité, aby měl člověk silové místo, aby si vybudoval a přijal vlastní ochranné kruhy. Obzvláště pokud člověk pracuje jako léčitel nebo má stresující zaměstnání – když má co do činění s mnoha lidmi a přijímá hodně negativní energie. Automaticky probíhá nabíjení a vybíjení, aniž by proto musel něco dělat. To je největší požehnání silového místa.

Bukkapatnam

Chrám Čaudešvarí v Bukkapatnam, který je domovem impresivní sochy Božské Matky, je místo, kde Šrí Káléšvara zažil svůj první daršan Božské Matky. Uděláme si z Penukondy výlet do Bukkapatnam, zúčastníme se púdži a budeme tam meditovat.

Video nahrávka z navarátriové silové cesty do Indie v roce 2014, Chrám Čaudéšvarí, Bukkapatnam (cca. 45 min. jízdy z Penukondy). Na tomto místě měl Šrí Káléšvara svou první zkušenost daršanu s Božskou Matkou. Vyprávěl o tom v roce 2007 během programu ve Švýcarsku. Tatyanna čte toto vyprávění skupině studentů sedící před chrámem. Trochu ‘divočejší ozdobu’ na čele získali krátce před tím od chrámových kněží.

Český překlad Svámiho vyprávění naleznete ZDE.

Tirupati

Venkatéšvarův chrám v Tirupati je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších chrámů v Indii. Je zde uctíván Venkatéšvara nebo též Báladží – zkamenělá inkarnace Višnua. Chrám se vyznačuje skvělým vástu. Šrí Káléšvara tento chrám navštěvoval několikrát do roka a také tam opakovaně posílal své studenty pro daršan Venkatéšvary, aby během něj požádali o požehnání pro vysoké energetické procesy. Požehnání Báladžího je mimořádně příznivé - konkrétně co se týče prosperity. Šrí Káléšvara to spojoval s energií Šrí čakry, která zde velmi silně proudí.

Ádi Šankaračárja ukotvil v mnoha různých chrámech v Indii Šrí čakru – včetně u pána Báladžího (v Tirupati), ve Srí Sailamu a v Kalahasti. Zakopal ji před sochou Božské Matky. Ale v Tirupati, u pána Báladžího ukotvil v perfektním pořadí nějaké další bídžakšary (semenné slabiky, energetické formule). Nasává tam (z kosmu) velmi vysokou energii. (Chrám) má i dobré vástu, ale síla Šrí čakry je opravdu úžasná.

Šrí Káléšvara

Kalahasti

V Šivově chrámu v Kalahasti se nachází jeden z tzv. pančabhuta-sthalams, Šivalingamů, které reprezentují elementy a které jsou instalovány na různých místech v jižní Indii. Šivalingam v Kalahasti je Váju-lingam – reprezentuje vzduch. Ve stejném chrámu je uctívána i Božská Matka ve formě „živoucí sochy”. Zúčastníme se zde abhišéku a pro naši skupinu bude provedena ohňová púdža.

Vezměte si sochu Božské Matky v Kalahasti. Kolik z vás v soše vidělo přirozené oči? Ano, je to možné. Určité sochy krvácí. Někdy pláčou. Vážím si vědců. Ale v určitých věcech by měli studovat i duchovnost, jinak to pro ně zůstane velkým otazníkem. Já nemám čas, abych se do hloubky zabýval vědou a obojí propojil.

Šrí Káléšvara

Začali jste být zvědaví?

V případě otázek se nám prosím ozvěte na info@kaleshwar.cz. Rádi najdeme termín pro nezávazný telefonický rozhovor.

Sdílení z poslední silové cesty s Tatyannou

Fotografie ze silové cesty 2019 naleznete ZDE

Do Širdi, Penukondy a Hampi jste cestovali i v zimě 2017. Sdílení z této cesty si můžete užít ve formě videa.

Video můžete shlédnout ZDE na Youtube s českými titulky.

Od roku 2013 jsem byla na poutní cestě nebo jatře v Indii celkem třikrát. Jaké to štěstí. Poprvé jsem však cestovala bez skutečného doprovodu. Sice jsem v určitých chrámech nebo na jednotlivých místech někdy cítila sílu, ale nic moc jsem nevěděla o významu a původu jednotlivých míst.

Na posledních dvou cestách provázela skupinu Tatyanna. Díky jejímu vědění a její podpoře bylo pro mě a pro nás možné získat silné zkušenosti – například ve Zlatém chrámu v Tirupati, v nejnavštěvovanějším chrámu v Indii nebo v Penukondě v ášramu Šrí Káléšvary. Také jsme meditovali v překrásné přírodě na hoře Penukonda. O všech místech, chrámech a božstvech nám toho Tatyanna hodně řekla, což bylo velmi inspirující.

Za sebe mohou říct, že se mi splnilo dlouho hýčkané přání. Zážitky v Indii jsou trvalé vrcholy mého života a impulsy pro rozvoj na mé duchovní cestě. Mnohokrát děkuji!

Zkušenosti JdK, Švýcarsko

Kdo je Tatyanna?

Tatyanna žila až do Šrí Káléšvarova mahásamádhi více než 12 let na silovém místě Penukonda v Indii a jakožto Šrí Káléšvarova studentka zde pod jeho přímým vedením praktikovala. Prošla s ním intenzivním procesem (sebe)poznání. Šrí Káléšvara ji trénoval ve vedení meditačních skupin, které usilovaly o vyšší duchovní zážitky, – učil ji předávat znalosti i energii a držet energetické pole pro skupinu. Tatyanna se této práci věnuje již téměř 20 let. Její pokojná přítomnost umožňuje duchovně hledajícím hlubokou individuální transformaci a duševní růst.

Šrí Káléšvara o Tatyanně: „Mé milé božské duše, buďte dostatečně silní a Tatyanna bude učit Paraméšvari jógu. Představí vám ji. Vaše srdce musí být otevřené přijetí dalšího procesu, který vám představuji skrze Tatyannu, abych dal Paraméšvari jógu. Mám v ni silnou důvěru a věřím, že vám dokáže dát tyto kanály a energii. V budoucnosti, z dlouhodobého hlediska, si je třeba zvyknout na to, že vědění a informace vašeho Svámiho budete přijímat tímto způsobem. Je třeba mentálně se na to připravit a otevřít svá srdce. A také jít skrze Paraméšvari, skrze tuto knihu. Skrze to, co v ní v dávných časech učili - skrze bídžakšary, které zde zapsali a jejich benefity. Není to žádný můj bláznivý nesmysl. Je to autentické a prastaré vědění. Je velmi důležité být v životě tomuto prastarému vědění otevření. Být otevření tomu, co skutečně říká. Hodně štěstí, přátelé. Věřím, že Tatyanna odvede dobrou práci. Je jako dynamit a udělá neuvěřitelnou práci.”

Více o Tatyanně

Dakšína & Cestovní náklady

Dakšína dle vlastního zvážení

MOŽNOST 1) “Gurupurnima v Penukondě” Silová cesta (10.07.–23.07.2024)

 • 15 840 Kč (základní dakšína)
 • 10 080 Kč (snížená dakšína v případě nízkých příjmů)

Dakšína zahrnuje účast na 21denním gurupurnimovém on-line retreatu. Tato sádhana se skvěle hodí pro přípravu na gurupurnimu v Penukondě.

MOŽNOST 2) Doplňková cesta “Tirupati & Kalahasti” (23.07.–25.07.2024)

 • 3 690 Kč (základní dakšína)
 • 2 250 Kč (snížená dakšína v případě nízkých příjmů)

MOŽNOST 3) Budu součástí skupiny jen během gurupurnimy (17.07.–23.07.2024)

 • 5 400 Kč (základní dakšína)
 • 3 600 Kč (snížená dakšína v případě nízkých příjmů)

Jste-li studentem/tkou Kaleshwara Yogy a přijedete do Penukondy jen na 5denní gurupurnimový program v ášramu a rádi byste byli součástí naší skupiny, registrujte si tuto možnost.

Dakšína zahrnuje následující služby:

 • Účast na 21denním gurupurnimovém on-line retreatu s učením a sádhanou pod Tatyanniným vedením předem prostřednictvím Zoom.
 • Příprava na pobyt v ášramu před cestou prostřednictvím Kaleshwara Yoga Teamu prostřednictvím Zoom
 • Zkušený duchovní doprovod během celého pobytu v ášramu (učení, doporučení pro meditaci, osobní doprovod) Tatyanny a týmu
 • Individuální energetické transmise (šaktipaty) skrze Tatyannu
 • Účast na speciální hómě, na ohňovém rituálu, který bude na místě proveden pro naši skupinu
 • Organizace krátkých výletů (Bukkapatnam) a zkušené duchovní vedení, které vás podpoří v optimálním využití energie těchto míst

Letenky a hotely si rezervujete sami na vlastní náklady. Při přihlášení dostanete informace a odkazy na preferovaný let s Emiráty, link na rezervaci v ášramu a v hotelích včetně anglických textů rezervačních e-mailů (pro cestu do Tirupati a Kalahasti). Pro získání lepších cen letů a hotelových pokojů doporučujeme co nejdřívější rezervaci.

Počítejte prosím s následujícími náklady:

Možnost 1) Sádhana & Gurupurnima:

 • Mezikontinentální let: Náklady na let se odvíjí od vašeho výběru. Momentálně lze koupit letenky cca v rozmezí 23 000 -32 000 Kč, dle délky letu a počtu přestupů. Letenku hradíte přímo při její rezervaci.
 • Transfery v ášramu: Náklady pro transfery z letiště do ášramu a zpět a výlety cca. 2000. Platba na místě přímo poskytovateli služeb.
 • Šrí Káléšvarův ášram v Penukondě – 8 nocí (dalších 5 nocí je zahrnuto v gurupurnimovém programu): Za noc (včetně 3 vegetariánských jídel denně) v ášramu plánujte 500Kč/den; platba v hotovosti na místě ášramu.
 • Poplatek za gurupurnimový program 10 800Kč (5 nocí včetně 3 vegetariánských jídel denně), platba v hotovosti na místě ášramu.
 • Založení silového místa: 2 700 Kč, platba v hotovosti na místě ášramu.

Možnost 2) Doplňková cesta do Tirupati/Kalahasti

 • Hotel Tirupati – 1 noc: Pokoje (včetně polopenze) v Tirupati stojí cca 1 700Kč/den jednolůžkový pokoj nebo 1 800Kč/den dvojlůžkový. Pokoje rezervujeme jako skupina přes náš kontakt na místě.
 • Hotel Chennai – 1 noc: Pokoje (včetně polopenze) v Chennai stojí cca. 1 700Kč/den jednolůžkový pokoj nebo 1 800Kč/den dvojlůžkový. Pokoje rezervujeme jako skupina přes náš kontakt na místě.
 • Návštěvy chrámu Tirupati/Kalahasti: Cesta do Kalahasti a Tirupati zahrnuje cestu autobusem, daršany (VIP-vstupenku) a speciální púdži v Kalahasti a stojí (navíc k výše uvedeným nákladům na hotely) cca. 2 500Kč; platba našemu průvodci přímo na místě.

Možnost 3) Budu součástí skupiny jen během gurupurnimového programu v ášramu:

 • Mezikontinentální let: Náklady na let se odvíjí od vašeho výběru. Momentálně lze koupit letenky cca kolem 23 000 Kč. Letenku hradíte přímo při její rezervaci.
 • Transfery v ášramu: Náklady pro transfery z letiště do ášramu a zpět cca. 2000. Platba na místě přímo poskytovateli služeb.
 • Poplatek za gurupurnimový program 10 800Kč (5 nocí včetně 3 vegetariánských jídel denně), platba v hotovosti na místě ášramu.
 • Založení silového místa: 2 700 Kč, platba v hotovosti na místě ášramu.

Důležité upozornění pro účastníky z ČR:

Komunikačním jazykem na této cestě je němčina, ve které bude Tatyanna i přednášet. Účastníkům z ČR bude tlumočit Hana - překladatelka a zkušená Šrí Káléšvarova lektorka, která jim bude k dispozici po celou cestu. Aby bylo možné překladatelku zajistit, je nutné naplnit minimální počet 4 účastníků z ČR.

Pokud se chcete zúčastnit, zaregistrujte se co nejdříve.

Rezervační služba

Samostatnými rezervacemi ušetříte peníze, které byste za tyto služby platili cestovní agentuře. S hotely jsme vyjednali skupinové ceny. Uvedené ceny jsou konzervativní orientační ceny, které lze snížit - dle velikosti skupiny. Jsme s hotely v kontaktu a jakmile se bude dát předpokládat, že skupina bude větší, než se očekávalo, budeme znovu vyjdednávat. Kaleshwar z.s. nepůsobí jako cestovní agentura a nemá ze zprostředkování hotelů žádnou finanční výhodu.

Vezměte prosím na vědomí, že kromě informací a podkladů, které obdržíte po registraci, neposkytujeme další podporu při rezervaci letenek, pokojů, vyplnění formulářů pro Penukondu ani při vyřizování víza. Je-li to třeba, snažte se prosím vyhledat podporu v okruhu svých známých či přátel.

V mimořádných případech, kdy neexistuje jiná možnost, Vám rádi pomůžeme na základě žádosti na info@kaleshwar.cz. Děkujeme za pochopení.

Důležité cestovní informace

VÍZUM K cestě do Indie je zapotřebí elektronické vízum, které si můžete vyřídit ZDE. Jde o oficiální link indické vlády. Vízum stojí cca 25,- USD. On-line formulář je v anglickém jazyce. Indická vláda varuje před neautorizovanými webovými stránkami, které účtují vysoké poplatky. V žádném případě na podobných stránkách nezadávejte svá osobní data. Při žádosti o vízum věnujte prosím zvýšenou pozornost správnosti údajů, které tam zadáváte. Zejména informace z pasu musí být uvedeny přesně tak, jak jsou v pasu uvedeny.

OSOBNÍ PŘEDPOKLADY Účast na této silové cestě nevyžaduje žádné speciální osobní předpoklady. Každý je vítán. Účast je na vlastní nebezpečí a odpovědnost a je dobrovolná. Nejste-li fyzicky či psychicky plně odolní, pokud máte nějaká zdravotní omezení nebo užíváte léky, ujasněte si předem se svým lékařem či terapeutem, zda je vaše účast na této pouti smysluplná.

Pomůže, když si s sebou vezmete dobrou porci flexibility a trpělivosti. Máme sice nejlepší možný plán, ale Indie dokáže zcela postavit na hlavu i velmi dobře promyšlené plány… a většinou se pak stane ještě něco krásnějšího, než by byl člověk schopen naplánovat.

ZODPOVĚDNOST Je pro nás velmi důležité, abyste si během cesty plně uvědomovali svou zodpovědnost za sebe a své chování. Za případné škody ručíte sami, pořadatel nenese žádnou zodpovědnost. Cenné předměty nechte prosím doma - za případné ztráty neručíme.

Informace k dakšíně za duchovní doprovod & program

Slovo dakšína pochází ze sanskrtu a označuje vyrovnání za duchovní požehnání nebo duchovní učení.

Přijatá dakšína je stoprocentně využívána pro charitativní účely a slouží úkolu – v souladu se Šrí Káléšvarovým přáním a zadáním – zpracovávat cenné znalosti z knih z palmových listů, které během svého života sdílel, a také jeho učení sdílet a prezentovat v jeho původní podstatě a čistotě a zpřístupnit ho co nejvíce lidem. Dále vytváříme regionální centra jakožto energetická místa, ve kterých je energie živá a žita, a kde realizujeme humanitární projekty.

Proč používáme model odstupňované dakšíny?

Naše schopnost nabídnout model stupňovité dakšíny je výsledkem společného úsilí Kaleshwara Yoga společenství a může fungovat pouze díky účasti a integritě všech. Když každý přispívá v rámci svých možností, posouváme se k paradigmatu dávání, které odpovídá skutečnému významu dakšíny (daru vděčnosti mistrovské linii). To často zahrnuje přehodnocení toho, jak se člověk vidí ve vztahu k bohatství, a rozpoznání toho, co vlastně má a může dát.

Myslíte si, že patříte do kategorie s vysokým, středním nebo nízkým příjmem/bohatstvím? Je pro vás snadné zaplatit tento kurz? Znamená to pro vás v tuto chvíli tak trochu oběť nebo dokonce strádání? Poté, co si dopřejete chvíli k zamyšlení, vyberte si z nabízených možností to, co se vám zdá pravdivé.

Děkujeme, že jste si udělal/a čas na zamyšlení. Věříme vašemu rozhodnutí v této praxi vzájemné podpory a ekonomiky daru.

Chceme, abyste mohli jet s námi!

Pokud pro vás i nejnižší platba na stupnici představuje výzvu, níže jsou uvedeny další možnosti. Součástí našeho chápání společenství je, že společenství podporuje i ty, pro které je finanční vyrovnání možné jen omezeně nebo vůbec.

 • Energetické vyrovnání lze hradit i na splátky. V takovém případě si prosím při registraci zvolte příslušnou možnost platby na splátky.

 • Pokud pro vás v současné době není kvůli okolnostem možné poskytnout ani nejnižší finanční vyrovnání (jste např. student/ka, nezaměstnaný/á, samoživitel/ka nebo máte příliš nízké příjmy) a opravdu toužíte po účasti na kurzu kontaktujte nás prosím na [info@kaleshwar.cz] (mailto:info@kaleshwar.cz).

Kaleshwara Yoga společenství chce poskytnout možnost účasti každému, kdo má seriózní zájem vydat se touto cestou.

Upozornění k rezervaci a storno poplatkům

Všechny lety, hotely a vnitrostátní transfery si rezervujete sami. Platí zde vždy storno podmínky daného poskytovatele.

Pro lety platí podmínky zvolené letecké společnosti.

Stornování účasti:

Pro dakšínu ve prospěch Kaleshwar z.s. (duchovní doprovod, program a překlad do českého jazyka) platí následující storno-podmínky:

 • Do 90 dní před začátkem cesty propadá 35 % kurzovného.
 • Od 61. do 31. dne před začátkem cesty propadá 50 % kurzovného.
 • Od 30. dne do 7 dní před začátkem cesty propadá 85 % kurzovného.
 • Od 6 dní před začátkem cesty propadá 95 % kurzovného.

Rezervace

 • Přihlaste se na svůj uživatelský účet. Pokud uživatelský účet nemáte, založte si ho, prosím. Návod jak to udělat naleznete ZDE. Poté se na svůj nový účet přihlaste, vraťte se na tuto stránku a pokračujte dle návodu.
 • Jděte na konec této stránky, vyplňte požadované údaje a klikněte na ikonu „Registrovat”.
 • Poté se objeví stránka s oznámením, že registrace proběhla úspěšně.

 • DŮLEŽITÉ: Zkontrolujte, zda jste obdrželi e-mail potvrzující vaši registraci. POKUD JSTE JEJ NEOBDRŽELI, VAŠE REGISTRACE NEPROBĚHLA ÚSPĚŠNĚ. V takovém případě se zkuste registrovat znovu nebo nás kontaktujte na info@kaleshwar.cz.

Registrací se vaše rezervace stává závaznou!
Doporučujeme vám co nejdřívější rezervaci letenek a hotelů a uzavření pojištění storno poplatků.

Děkujeme!

Těšíme se na naši společnou cestu!

Všechny informace bez záruky.

Přihlášení na účet Vytvořit účet