IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top
Brno india heading

Dary matky Indie - Věda duše a osvícení:: Brno

So, říj 20, 2018

Dary matky Indie - věda duše a osvícení

Zážitkový a informační program s týmem Šrí Káléšvarova centra Brno

Sobota 20. října 2018 od 9:30 do 17:30, Brno

Tým Káléšvarova centra Brno vyráží na esoterické festivaly do Brna a Olomouce, kde skrze cyklus přednášek představí jednotlivé poklady ze Šrí Káléšvarovy pokladnice znalostí. Skrze silné šakti procesy a zpěv bhadžanů vytvoříme prostor, ve kterém bude moci každý získat svůj vlastní zážitek jednoty a přijmout léčivou a transformující energii sáí šakti kanálů. Buďte při tom!

Ohňová púdža - Když se oheň stane posvátným

9:30 - 11:30

Přidejte se k silnému ohňovému rituálu pro pročištění čaker a karem!

Posvátný ohňový rituál - ohňová púdža neboli hóma - je jednou z nejsilnějších duchovních technologií, které můžete používat. Ohňová púdža naplňuje vaši duši nejvyšší pozitivní energií. A zároveň můžete během ní do ohně odložit jakýkoli stres a negativní energii, kterou si nesete.

Oheň ji pálí, transformuje a naplňuje přání vaší duše - a vy tak můžete na místě zaseknuté energie a starých karem svobodně vytvořit něco krásného a nového. Během ohňové púdži za vás rozbijeme a spálíme 108 kokosových ořechů - pro podporu procesu pálení karem a vyslání vašich přání do vesmíru.

Kalendář ohňových púdží

Meditace u ohně a šaktipat - energetická transmise z duše do duše

11:30 - 12:30

Ohňová púdža pročišťuje své okolí a nabíjí atmosféru vysokými vibracemi - využijte toto energetické pole a ponořte se s námi do hluboké meditace, která uklidní vaši mysl a otevře vaše srdce a duši pro příjem vysoké kosmické energie prostřednictvím šaktipatu na třetí oko.

Co je to šaktipat?

Šaktipat

„Dávám léčení, dávám šaktipaty a posílám energii. Dát šaktipat znamená dát (duchovní) sílu.” -Šrí Káléšvara

Šaktipat je technika přenosu energie z duše do duše vycházející z tradice dávných indických mistrů. Člověk, který již díky určitým duchovním procesům vybudoval svůj vlastní energetický systém, může předat šakti - sílu a energii své duše - druhému a podpořit ho tak v dalším rozvoji přirozeného potenciálu jeho duše… Tak jako jedna hořící svíčka zapaluje druhou.

Bhadžany - Hudba pro srdce a duši

13:30 - 14:00

Bhadžany jsou duchovní písně komponované na základě prastarých znalostí indické tradice - tak, aby jejich vnitřní energie ve zpěvákovi i posluchači vytvořila vysoké pozitivní vibrace. Bhadžany působí na tělo, mysl, srdce a duši a hluboce je uvolňují. Jejich zpěv napojuje na božskou energii, otvírá srdce a pomáhá dosáhnout poznání, že všichni jsme jedním.

Konečným cílem každé duchovní cesty je sjednocení s kosmickou Boží energií a bhadžany jsou jednou z cest, které k dosažení tohoto zážitku vedou. Přijďte si to „na vlastní uši” vyzkoušet a zažijte pozvedávající sílu bhadžanů.

Prastará tradice matky Indie - země zázračné šakti Božské Matky

14:00 - 14:30

V roce 1998 začal mladý indický mistr a učitel Šrí Káléšvara sdílet se studenty ze Západu prastaré duchovní vědění z knih z palmových listů - znalosti, které do té doby nebyly nikdy veřejně vyučovány, a které mudrci a jogíni dávné Indie přijali přímo od Kosmu. Toto vědění obsahuje po staletí přísně střežené mantry, jantry a meditační techniky, popisující jak hluboce pročistit svou duši, probudit její přirozený potenciál a tvořivou sílu a nakonec dosáhnout stejných stádií vědomí, jaká zažívali velcí mistři všech tradic.

O svých zkušenostech s tímto učením, se životem ve Šrí Káléšvarově indickém ášramu a o cestách na silová místa Indie bude vyprávět Hana Pavézková - učitelka ve Šrí Káléšvarově tradici. Součástí programu bude promítání záběrů z Indie.

Síla pěti elementů

14:30 - 15:00

Pět elementů - země, oheň, nebe, voda a vzduch - tvoří pět základních stavebních kamenů, ze kterých je složena tato planeta i my samotní. Jejich energie je tím, co v nás probouzí božské kanály. Když jakýkoli mistr ve studentovi probouzí duchovní energie, je skrytým mechanismem, který k tomuto probuzení používá, energie pěti elementů.

Pochopení jejich energie a schopnost udržovat elementy v rovnováze je základním předpokladem pro duchovní růst stejně jako pro šťastný, hladký a úspěšný život.

Přijďte se nechat inspirovat ke své vlastní výpravě za skrytou silou elementů v přírodě skrze Proces pěti elementů™ podle Šrí Káléšvary

O Procesu pěti elementů

Bhadžany - Hudba pro srdce a duši

15:30 - 16:00

Bhadžany jsou duchovní písně komponované na základě prastarých znalostí indické tradice - tak, aby jejich vnitřní energie ve zpěvákovi i posluchači vytvořila vysoké pozitivní vibrace. Bhadžany působí na tělo, mysl, srdce a duši a hluboce je uvolňují. Jejich zpěv napojuje na božskou energii, otvírá srdce a pomáhá dosáhnout poznání, že všichni jsme jedním.

Konečným cílem každé duchovní cesty je sjednocení s kosmickou Boží energií a bhadžany jsou jednou z cest, které k dosažení tohoto zážitku vedou. Přijďte si to „na vlastní uši” vyzkoušet a zažijte pozvedávající sílu bhadžanů.

Posvátná čakra lůna - vaše energetické centrum

16:00 - 16:30

Chceme-li vědět, kdo jsme, kam jdeme a proč jsme sem přišli, musíme se vrátit na místo, ze kterého jsme přišli - do lůna Matky. V indické tradici již od nejranějších dob uctívali lůno Božské matky - místo, ve kterém se rodí celé Stvoření.

Stejné energetické centrum - posvátnou čakru lůna - v sobě nese každý z nás, ženy i muži. Čakra lůna je zdroj, ve kterém se ukrývá semínko nekonečného potenciálu naší duše - naše životní radost, jasnost, nejvyšší tvořivá síla i kanály k božské energii a poznání sebe sama. Dokážeme-li svou čakru lůna posílit a rozpustit vrstvy karem a bolestí, které ji zakrývají, naše duše přirozeně vykvete a promění nás v člověka čistého vědomí, lásky a síly. Pak je všechno možné…

Seznamte se s meditačním procesem Posvátné čakry lůna - dobrodružnou cestou za poznáním skutečné krásy vlastní duše.

O Procesu čakry lůna

Meditace - výživa - detox pro duši

16:30 - 17:30

Naše duše je jako velmi citlivá jiskra Boží energie. Když se umíme postarat, aby byla silná, zdravá a šťastná, nebudeme zažívat zbytečná vyrušení a trápení a budeme pevně kráčet za svým životním cílem. Na Západě však většinou nevíme, jak se o svou duši starat - jak ji živit správnými vibracemi a také …..jak účinně „vybíjet” negativní energii. Nabíjení je důležité, ale vybíjení je ještě důležitější.

Prastaré indické duchovní spisy obsahují řadu silných technik, pomocí kterých můžeme skrze pět elementů v přírodě snadno vybít zatěžující negativní myšlenky, emoce i vyrušení přijatá z okolí. Tyto techniky jsou snadno použitelné i v dnešní době a ocení je zejména lidé pracující v pomáhajících profesích.

Srdečně Vás zveme na přednášku spojenou s meditací, šaktipatem a praktickou ukázkou vybrané vybíjecí techniky.

O semináři Detox pro duši

O týmu a přednášejících

Program „Dary matky Indie - věda duše a osvícení” připravuje tým Šrí Káléšvarova centra Brno.

Tento tým tvoří Šrí Káléšvarovi studenti a certifikovaní učitelé, kteří jsou na této cestě v průměru již deset let a mohli tak s tímto věděním učinit vlastní hluboké zkušenosti. Společně pořádají pravidelné ohňové púdži, meditace a semináře a poskytují tak zájemcům a praktikujícím chráněný rámec pro studium, meditační praxi a vlastní duchovní růst.

Více o centru

Přednášky vede Hana Pavézková - certifikovaná učitelka v tradici Šrí Káléšvary

Hana žila od roku 2009 až do Šrí Káléšvarova odchodu do mahásamádhi v roce 2012 v ášramu v Penukondě (Indie). Zde pod přímým vedením Šrí Káléšvary a jím trénovaných učitelů absolvovala Univerzitu duše a řadu speciálních programů. Šrí Káléšvara ji autorizoval k praktikování Saí Šakti terapie, vedení úvodních přednášek, satsangů a k vyučování pokročilých znalostních a meditačních systémů z jeho učení.Je spoluautorkou českého překladu Šrí Káléšvarovy knihy Dary Širdi Sáí Báby a dalších publikovaných materiálů. Od roku 2013 vede český tým meditačních on-line kurzů Kaleshwar e.V. (organizace zastřešující činnost Šrí Káléšvarových studentů v Evropě).

O Haně

O Šrí Káléšvarovi a této cestě

„Semínko duchovnosti na této planetě má svůj počátek v Indii. To je pravda. Výchozí bod duchovnosti na této planetě je v Indii. Prastaré božské duchovní vědění nadpřirozených světců (z doby) před 2000 až 5000 lety, kteří praktikovali se silnými mantrami a přijali do svých duší nejvyšší kosmickou energii. Objevili Védy, tajné formule manter a energetické anděly. Každý král, každá vesnice věnovala svůj život spojení se s Bohem. Poznali kosmickou energii. My nyní děláme prakticky to samé…

Více čtěte ZDE…

Cesta kosmických kanálů

„…Lidé dávné Indie měli tisíce let čistá, oddaná srdce. Nejdůležitějším přáním bylo zažít zázračnou Boží energii. Byly objeveny určité mantry a skrze ně přitaženi andělé. To byla jejich technologie. Indická věda plně spoléhá na slunce, anděly a zázračné síly. Veškerá jejich věda se točí kolem sil. Jejich technologií byla síla pracovat s dušemi. V této epoše, v dávných dobách chtěli lidé skutečně, skutečně, skutečně zažít energii, a tak stvořili určité mantry. Když je vytvořili, přitáhli mnoho andělů a mluvili s nimi. Veškeré informace přišly skrze anděly. Andělé neustále mluvili do uší některých světců a tito světci všechno zapisovali. Všechny rukopisy, všechny posvátné informace, se svět naučil před 2000, před 5000 lety skrze anděly. Pak je lidé zapsali. Určité množství informací je stále ještě ukryto nebo bylo ztraceno.

V těchto rukopisech jsou nadpřirozené formule - mantry a jantry - které ukazují, jak se člověk může spojit s kosmickou energií, jak ji může přitáhnout, jak ji může zvládat, jak ji strávit, jak ji používat. A pak, když ji použije, jak od ní přijmout zpět. To jsou (jednotlivé) kroky.

Když tito lidé přijali od andělů informace, zapsali je a pak je ukryli, protože měli velký strach. Andělé jim řekli, že přijde neuvěřitelná negativita - boje, války, bláznivé věci a katastrofy. Nebylo by dobré zpřístupnit informace okamžitě. Měli tehdy velký strach z toho, co bylo třeba udělat a jak to udělat. Samozřejmě už došlo k mnoha válkám, k mnoha katastrofám a mnoha bláznivým věcem. Teď je ten pravý čas, uvést informace ve známost. Nyní je ten pravý čas, aby přišly, aby byly vidět.

Jste jako semínko. V tom semínku je ukrytý obrovský strom. Jsou v něm ukryty květy, jsou v něm ukryty plody, jsou v něm ukryty listy, jsou v něm ukryty kořeny. Je v něm ukryto vše. Chce to však proces - zasadit ho do země, nechat ho růst. Povinností mistra je zasadit vás do země. Zasadit vás do země znamená dát vám iniciaci. Iniciace neznamená nic, než rozjasnit vaši duši, způsobit, že se spojíte s těmito vibracemi, že se spojíte s kanály, spojíte svou duši s kosmickou duší.

Toto je teď mé velké poslání: Přinést zpět kanály, které praktikoval Ježíš, a zpřístupnit studentům Božskou Matku, aby mohli zažít její daršan a získat od ní schopnosti. Pracuji na tom. Prosté.”
- Šrí Káléšvara

Zásadním poselstvím duchovního mistra Šrí Káléšvary je, že každý člověk, který se s oddaností věnuje duchovnímu rozvoji své duše, může dosáhnout přímého zážitku Božství. Na své Univerzitě duše demonstroval schopnosti, které by západní mysl označila za zázraky, a řadě svých studentů zprostředkoval s Božstvím přímý zážitek.

Skrze sádhanu (duchovní praxi) s mantrami (zvukovými formulemi) a jantrami (posvátnými obrazci) z knih z palmových listů se probouzí a rozvíjí naše duše a vstupuje do živého vztahu s šakti - všeoživující tvořivou silou vesmíru. Šakti - ženský princip Boží síly upadl v povědomí lidstva v zapomnění. Začnou-li však nyní duchovní studenti vstupovat do transformujícího, živého vztahu s Božskou Matkou, vznikne tak prostor - pole vědomí - ve kterém může více a více lidí rozpoznat, kým skutečně jsou. V bezprostřední zkušenosti s mužským i ženským aspektem Božství (s vědomím i s tvořivou silou) se zcela přirozeně rozvine jejich jasnost, síla vůle, soucit a léčivé schopnosti. Budou se cítit stále více a více spojeni se vším, co existuje, a budou toto vědomí vyzařovat.

Šrí Káléšvara zastával názor, že je třeba respektovat společný duchovní základ všech náboženství a překračovat jejich omezení a vnější systémy víry. Tento přístup často označoval pojmem „věda duše”. Mezi jeho studenty a lidmi, kteří tyto znalosti praktikují, se nachází lidé vycházející z nejrůznějšího kulturního i náboženského prostředí.

Pro iniciaci do šakti-kanálů a znalostních systémů podle Šrí Káléšvary, stejně jako pro další zkušené provázení v osobním duchovním procesu, vyhledejte prosím autorizovaného Káléšvarova učitele.

[Více o této cestě zde]

[Aktuální program kurzů]

Kdy a kde?

Sobota 20. října, od 9:30 do 17:30

Místo konání:

Lužánky - Středisko volného času Brno
Lidická 1880/50
658 12 Brno

Program „Dary matky Indie - Věda duše a osvícení” je součástí esoterického festivalu Astrovíkend.

Informace o vstupném a možnost rezervace vstupenek naleznete na [Stránkách pořadatele.] Registrace na našich stránkách není aktivní.

Udělejte krok ke zpřístupnění prastarého vědění světu společně s námi

Zažijte radost ze společného tvoření! Existuje celá řada oblastí, ve kterých můžete tento projekt podpořit.

Séva

Přijďte nás podpořit svou přítomností a sévou přímo na místě - prostoru pro přiložení rukou k dílu je více než dost. Chcete-li se zapojit, kontaktujte nás prosím na info@kaleshwar.cz

Finanční podpora

Velmi vítaná je i pomoc v podobě finančních příspěvků - v rámci brněnského programu proběhne Mahá ohňová púdža, během které bude za přání a záměry přítomných rozbito 108 kokosových ořechů. Náklady na púdžu takového rozsahu činní cca 6000 Kč a dalších 18 000 Kč je zapotřebí na pořízení tištěných propagačních materiálů a dalšího vybavení. Váš příspěvek pomůže k důstojné a profesionální prezentaci prastarých znalostí ve Šrí Káléšvarově tradici.

Finanční podpora - převodem na účet

Dar ve prospěch prezentace Šrí Káléšvarových znalostí na festivalu můžete učinit převodem na následující účet:

Sri Sai Kaleshwar e.V.
Číslo účtu: 2200399051
Kód banky: 2010
Banka: Fio banka, a.s., pobočka Joštova 4, Brno
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
IBAN: CZ6820100000002200399051
Účel platby: Dary matky Indie

Dar učiněný převodem o výši minimálně 2% ze základu daně nebo 1000Kč je daňově odčitatelný (v případě právnických osob 5% / 2000Kč). Nejsou zde žádné poplatky, a tak jde plná částka na podporu projektu.

(Dar učiněný skrze Paypal je rovněž daňově odčitatelný (podmínky viz výše). Částka pro projekt bude nižší o poplatek pro Paypal (1,2 % + 35 centů).)

Děkujeme!

Přihlášení na účet Vytvořit účet