IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top
Herzheilung heading cz

Meditace s mantrou podle Šrí Káléšvary:: Osvoboďte své srdce a duši

So, úno 23, 2019

Osvoboďte své srdce a duši

Zážitkový seminář a iniciace do silného sebeléčebného procesu

Sobota 23. února 2019, Šrí Káléšvarovo centrum Brno

„Vše závisí na tvůrci funkce srdečního tepu, na energii duše. Na tom, jak tuto energii na hluboké úrovni pročistíte, aby vaše srdce fungovalo natolik perfektně, že svou mysl a všechnu svou energii dokážete pozvednout na určitou úroveň a budete ji tam udržovat.

Pak můžete vstoupit do hlubokých stadií ticha. Zde, u srdce a duše, je počáteční bod přechodu vašeho života do hlubších úrovních.”

– Šrí Káléšvara

Vše je o svobodném srdci…

Naše duše - jiskra síly a jasnosti čistého vědomí v každém z nás - se napojuje přes srdce. Proto všechny velké duchovní tradice hovoří o zásadní roli silného a otevřeného srdce.

Na cestě životem se však potkáváme i se situacemi jako jsou ztráty, bolest, zklamání, žárlivost nebo pocit osamění. Nevíme-li, jak se v těchto situacích o své srdce skutečně postarat, srdce se začne lámat a zavírat. A my si ve svém životě začneme vytvářet strach a zdánlivé obranné mechanismy, které nás zavedou ještě hlouběji do oddělenosti a pocitu osamění. Daleko od skutečné životní jasnosti a radosti.

Jak tedy své srdce pročistit? Jak ho od těchto „zranění” osvobodit? Jak ho znovu otevřít, aby k nám skrze něj mohla opět proudit tvořivá božská energie a my se stali silnými lodivody vlastního života? A jak své srdce posílit natolik, aby ho už žádný výmol na naší cestě nedokázal znovu zlomit?

Šivarátri - čas transformace a uzdravení

Před námi je Šivarátri - mimořádně příhodný čas pro duchovní práci na našem vnitřním světě. Energie Šivy (laskavého, otcovského principu Boží energie), která je v tomto čase velmi aktivní, má kapacitu transformovat jakoukoli formu karmy. Účinně podporuje proces uzdravení nejhlubší bolesti duše a srdce a rozpouští bloky, které brzdí náš duchovní rozvoj (např. netrpělivost, žárlivost, strach, pocit méněcennosti, vztek).

Využijte mimořádnou kvalitu tohoto času a získejte iniciaci do silného sebeléčebného procesu pro vybití zlomeného srdce a deprese. Přidejte se k nám a dovolte svému srdci a duši, aby vás proměnily ve svobodného člověka čisté lásky.

Obsah kurzu:

Znalosti:

 • Základní informace o učení z palmových listů - o „vědě duše”
  • Rozvinutí přímého spojení s Božstvím
  • Mantra a jantra - vytváření nejvyšší energie
 • Základy meditace podle Šrí Káléšvary
  • Základní duchovní zvukové formule pro meditaci s mantrou
  • Sankalpam - síla záměru
  • Kvality úplňku a novoluní
 • Hrudája čakra - skrytý poklad v naší hrudi
  • Příčiny a symptomy zlomeného srdce
  • Prevence a jednoduché techniky pro péči o silnou srdeční čakru v každodenním životě

Vlastní zážitek s energií:

 • Společná meditace s mantrou
 • Výuka silné sebeléčebné techniky pro vybití bolesti srdce a deprese
 • Iniciace do vlastní meditační praxe s touto technikou
 • Šaktipat (energetický přenos)
 • Abhišék (silný védský rituál s uvolňujícím účinkem na duši, mysl, srdce i tělo)

Slovník pojmů

Co je to meditace s mantrou?

Meditace s mantrou je jednou z nejefektivnějších duchovních metod, jak svou duši spojit s kosmickou energií a nabít ji jejími vibracemi. Jedná se o meditaci s posvátnými formulemi, které byly tisíce let předávány skrze autentické rukopisy z palmových listů. Mantry jsou modlitby složené z posvátných slabik a slov, které osvobozují našeho ducha a pozvedají naše vědomí k vyšším úrovním. Jsou to přesné nástroje, které při správném používání spouští proces hluboké transformace.

„Džapa (odříkávání mantry) léčí vše. Džapa je forma meditace, která přináší mír nejen do našeho vlastního života, ale i do životů ostatních. Je to dynamická síla, která proráží i nejsilnější závory ve vašem vědomí. Pomáhá koncentrovat vaši mentální energii a pročistit váš emoční systém, nervový systém a systém srdce. Pomáhá vašemu vědomí dojít vyjádření. Džapa je jednoduchost spontánního života, ve kterém leží nejvyšší síla. V srdci je radost z džapy duchovní radostí, hlubokou duševní extází. Tato radost přesahuje rozum i představy. Je jednoduchá a v této jednoduchosti je velká síla. Když kontinuálně praktikujeme džapu, spojí se s námi a začne vyzařovat mírumilovnost a sladkost.” – Matka Meera

Co je to šaktipat?

„Dávám léčení, dávám šaktipaty a posílám energii. Dát šaktipat znamená dát (duchovní) sílu.” -Šrí Káléšvara

Šaktipat představuje energetickou podporu pro proces „probuzení duše”. Učitel již díky určitým duchovním procesům vybudoval svůj vlastní energetický systém a může tedy skrze požehnání linie mistrů předat šakti, energii, druhým. Šaktipat je silná iniciace, která praktikujícího účinně podpoří v dalším rozvoji jeho přirozených duševních schopností.

Co je abhišék?

Abhišék

Pojem abhišék pochází ze sanskrtu. Slouží jako pojmenování pro pokorné, Bohu zasvěcené jednání - pro aktivně prováděnou modlitbu (podobně jako například ohňová púdža). V tomto případě je však používán element vody.

Šrí Káléšvara své studenty s tímto prastarým rituálem velmi dobře seznámil. Naučil je, jak jeho vnitřní mechanismus používat pro omytí svých duší. Jeden z mechanismů abhišéku slouží například k vnitřnímu pročištění - můžeme při něm skrze element vody velmi silně odevzdat stres, emoční bolest atd. Skrze soustředění na vnější Božství se při něm praktikující obrací ke svému vlastnímu božskému Já, ke svojí skutečné podstatě.

Pro koho je tento program určený?

Tento program lze doporučit každému:

 • kdo se chcete dozvědět více o tisíce let starých posvátných formulích z knih z palmových listů
 • kdo chce pozvednout vibraci své duše a jasnost svého vědomí
 • kdo pro své srdce hledá osvobození od staré bolesti, strachu a negativní karmy
 • kdo je připraven vydat se na cestu osobního růstu a učinit tak svou duši skutečně šťastnou
 • kdo touží získat bezprostřední energetickou zkušenost s představovaným věděním

Program je určený i lidem, kteří již s duchovními kanály praktikují a hledají zkušený doprovod.

Vedení kurzu

Hana

S učením Šrí Káléšvary se Hana seznámila v roce 2008. K jejímu prvnímu osobnímu setkání se Svámim došlo v roce 2009 během jeho návštěvy České republiky a o měsíc později vyrazila poprvé do Indie. V následujících letech - až do Šrí Káléšvarova odchodu do mahásamádhi v roce 2012 - pobývala většinu času v ášramu v Penukondě, kde pod přímým vedením Šrí Káléšvary a jím trénovaných učitelů absolvovala Univerzitu duše a řadu speciálních programů…

Více čtěte zde……

Začátkem roku 2011 - inspirována Šrí Káléšvarovou charitativní prací a důrazem na hodnoty lidství - iniciovala v Brně vznik dobročinného projektu „Bábova prostřená tabule.“ V jeho rámci již sedmým rokem probíhá pravidelné vaření a výdej nedělního oběda pro potřebné a projekt inspiruje další skupiny v různých částech Evropy. V současné době Hana všestranně podporuje Svámiho studenty v České republice, rozvíjí zde aktivity Kaleshwar e.V. a předává své bohaté zkušenosti a znalosti Šrí Káléšvarova učení. Toto učení, které nepřestává studovat a praktikovat, zájemcům zpřístupňuje především prostřednictvím překladů Svámiho textů. Je spoluautorkou českého překladu knihy Dary Širdi Sáí Báby a dalších publikovaných materiálů. A od roku 2013 vede český tým meditačních online kurzů Kaleshwar e.V.

Jakožto certifikovaná učitelka pořádá semináře a ohňové púdži, poskytuje osobní konzultace a propojuje Šrí Káléšvarovy české studenty s jeho studenty v zahraničí. Společně se svou domovskou skupinou v Brně nyní naplňuje jejich sdílený sen - vytvořit a udržovat prostor, který by lidem umožňoval zažívat vůni Šrí Káléšvarovy energie.

Místo a čas konání

Sobota 23. února 2019,10:00 – 18:00

Šrí Káléšvarovo centrum Brno
Ludmily Konečné 8
639 00 Brno
https://kaleshwar.cz/cs/centra

O této cestě

„Semínko duchovnosti na této planetě má svůj počátek v Indii. To je pravda. Výchozí bod duchovnosti na této planetě je v Indii. Prastaré božské duchovní vědění nadpřirozených světců (z doby) před 2000 až 5000 lety, kteří praktikovali se silnými mantrami a přijali do svých duší nejvyšší kosmickou energii. Objevili Védy, tajné formule manter a energetické anděly. Každý král, každá vesnice věnovala svůj život spojení se s Bohem. Poznali kosmickou energii. My nyní děláme prakticky to samé…

Více čtěte ZDE…

Cesta kosmických kanálů

„…Lidé dávné Indie měli tisíce let čistá, oddaná srdce. Nejdůležitějším přáním bylo zažít zázračnou Boží energii. Byly objeveny určité mantry a skrze ně přitaženi andělé. To byla jejich technologie. Indická věda plně spoléhá na slunce, anděly a zázračné síly. Veškerá jejich věda se točí kolem sil. Jejich technologií byla síla pracovat s dušemi. V této epoše, v dávných dobách chtěli lidé skutečně, skutečně, skutečně zažít energii, a tak stvořili určité mantry. Když je vytvořili, přitáhli mnoho andělů a mluvili s nimi. Veškeré informace přišly skrze anděly. Andělé neustále mluvili do uší některých světců a tito světci všechno zapisovali. Všechny rukopisy, všechny posvátné informace, se svět naučil před 2000, před 5000 lety skrze anděly. Pak je lidé zapsali. Určité množství informací je stále ještě ukryto nebo bylo ztraceno.

V těchto rukopisech jsou nadpřirozené formule - mantry a jantry - které ukazují, jak se člověk může spojit s kosmickou energií, jak ji může přitáhnout, jak ji může zvládat, jak ji strávit, jak ji používat. A pak, když ji použije, jak od ní přijmout zpět. To jsou (jednotlivé) kroky.

Když tito lidé přijali od andělů informace, zapsali je a pak je ukryli, protože měli velký strach. Andělé jim řekli, že přijde neuvěřitelná negativita - boje, války, bláznivé věci a katastrofy. Nebylo by dobré zpřístupnit informace okamžitě. Měli tehdy velký strach z toho, co bylo třeba udělat a jak to udělat. Samozřejmě už došlo k mnoha válkám, k mnoha katastrofám a mnoha bláznivým věcem. Teď je ten pravý čas, uvést informace ve známost. Nyní je ten pravý čas, aby přišly, aby byly vidět.

Jste jako semínko. V tom semínku je ukrytý obrovský strom. Jsou v něm ukryty květy, jsou v něm ukryty plody, jsou v něm ukryty listy, jsou v něm ukryty kořeny. Je v něm ukryto vše. Chce to však proces - zasadit ho do země, nechat ho růst. Povinností mistra je zasadit vás do země. Zasadit vás do země znamená dát vám iniciaci. Iniciace neznamená nic, než rozjasnit vaši duši, způsobit, že se spojíte s těmito vibracemi, že se spojíte s kanály, spojíte svou duši s kosmickou duší.

Toto je teď mé velké poslání: Přinést zpět kanály, které praktikoval Ježíš, a zpřístupnit studentům Božskou Matku, aby mohli zažít její daršan a získat od ní schopnosti. Pracuji na tom. Prosté.”
- Šrí Káléšvara

Zásadním poselstvím duchovního mistra Šrí Káléšvary je, že každý člověk, který se s oddaností věnuje duchovnímu rozvoji své duše, může dosáhnout přímého zážitku Božství. Na své Univerzitě duše demonstroval schopnosti, které by západní mysl označila za zázraky, a řadě svých studentů zprostředkoval s Božstvím přímý zážitek.

Skrze sádhanu (duchovní praxi) s mantrami (zvukovými formulemi) a jantrami (posvátnými obrazci) z knih z palmových listů se probouzí a rozvíjí naše duše a vstupuje do živého vztahu s šakti - všeoživující tvořivou silou vesmíru. Šakti - ženský princip Boží síly upadl v povědomí lidstva v zapomnění. Začnou-li však nyní duchovní studenti vstupovat do transformujícího, živého vztahu s Božskou Matkou, vznikne tak prostor - pole vědomí - ve kterém může více a více lidí rozpoznat, kým skutečně jsou. V bezprostřední zkušenosti s mužským i ženským aspektem Božství (s vědomím i s tvořivou silou) se zcela přirozeně rozvine jejich jasnost, síla vůle, soucit a léčivé schopnosti. Budou se cítit stále více a více spojeni se vším, co existuje, a budou toto vědomí vyzařovat.

Šrí Káléšvara zastával názor, že je třeba respektovat společný duchovní základ všech náboženství a překračovat jejich omezení a vnější systémy víry. Tento přístup často označoval pojmem „věda duše”. Mezi jeho studenty a lidmi, kteří tyto znalosti praktikují, se nachází lidé vycházející z nejrůznějšího kulturního i náboženského prostředí.

Pro iniciaci do šakti-kanálů a znalostních systémů podle Šrí Káléšvary, stejně jako pro další zkušené provázení v osobním duchovním procesu, vyhledejte prosím autorizovaného Káléšvarova učitele.

[Více o této cestě zde]

[Aktuální program kurzů]

Dakšína

 • 1 080 Kč (snížená dakšína, např. studenti, senioři, samoživitelé…)
 • 1 530 Kč (základní dakšína)
 • 2 700 Kč (sponzorský příspěvek)

(Dakšína zahrnuje učební materiály, iniciaci do vlastního meditačního procesu, náklady na pronájem prostorů, dekorace, náklady spojené s uspořádáním programu a zkušené vedení procesem.)

Splátky a slevy

Splátky a slevy

Naším přáním je umožnit účast každé duši, která po ní ze srdce touží. Za celé ty roky se podařilo najít řešení pro stovky studentů, kteří se tak mohli účastnit jak evropských programů Šrí Káléšvary, tak on-line programů a meditačních pobytů v přírodě pořádaných Kaleshwar e.V.

Dakšínu můžete uhradit i prostřednictvím splátek. V tomto případě si níže zvolte odpovídající možnost nebo nám po přihlášení zašlete svůj návrh splátek na info@kaleshwar.cz.

V případě, že Vám vaše momentální životní situace (jste například samoživitel/ka nebo nezaměstnaní) nedovoluje dát žádné z výše uvedených energetických vyrovnání, ale přesto byste se opravdu rádi zúčastnili, kontaktujte nás na info@kaleshwar.cz. Pokusíme se společně najít řešení.

Dakšína - energetické vyrovnání

Dakšína - energetické vyrovnání

Slovo dakšína pochází ze sanskrtu a označuje vyrovnání za duchovní požehnání nebo duchovní učení. Dakšína bude na 100 % využita k uchovávání a zpřístupňování Šrí Káléšvarou zanechaných znalostí v jejich původní čistotě a k podpoře dobročinných projektů v rámci Sri Sai Kaleshwar e.V.: Pro více informací klikněte ZDE

Podmínky účasti a prohlášení o zodpovědnosti

Podmínky účasti a prohlášení o zodpovědnosti

Duchovní cvičení, která jsou v rámci on-line programů Sri Sai Kaleshwar e.V. představována, nenahrazují lékařskou diagnózu nebo návštěvu u lékaře, psychologa či psychoterapeuta. Lektoři a spolupracující osoby nepřejímají zodpovědnost za jakékoli následky, které by se mohly objevit v souvislosti s používáním meditačních cvičení a technik uvedených v kurzu.

Důležité upozornění:

Při těžkých fyzických nebo psychických onemocněních je účast možná jen po domluvě s Vaším ošetřujícím lékařem. Konzultace s lékařem je zásadní zejména tehdy, pokud užíváte psychoaktivní substance nebo se u Vás objevuje nebo objevovalo sebeohrožující chování nebo chování ohrožující jiné.

Přihlášení

 • Pro přihlášení do programu, vyplňte níže uvedený formulář a klikněte na tlačítko Registrovat. (Máte-li na těchto stránkách uživatelský účet a jste na něm právě přihlášení, tato tabulka se vám nezobrazí. Můžete tedy rovnou kliknout na „Registrovat“.)
 • Zkontrolujte, zda jste obdrželi e-mail potvrzující Vaši registraci na kurz. POKUD JSTE JEJ NEOBDRŽELI, VAŠE REGISTRACE NEPROBĚHLA ÚSPĚŠNĚ. V takovém případě se zkuste registrovat znovu nebo nás kontaktujte na info@kaleshwar.cz.

Kontaktní e-mail

V případě jakýchkoli dalších otázek ke kurzu nás kontaktujte na info@kaleshwar.cz.

Pošlete to dál

Pokud se Vám tato nabídka líbí, potěší nás, když budete informaci o programu sdílet s přáteli, rodinou a dalšími zájemci. Děkujeme!

Informace o lístku

Kontaktní informace

Zrušit